Cevaplar

2012-11-02T22:52:02+02:00

1.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?
A) Onu görünce mutlu oldum.
B) Mutlaka çok çalışıp kazanmıştır.
C) Hepimizi bakışı ile etkiledi.
D) Akarsularda çevre kirliliğinden etkileniyor.

2. Aşağıdakilerin hangisinde bağ- fiil (ulaç) yoktur?
A) Çocuk koşa koşa okula gitti.
B) İpi çekince balık kaçtı.
C) Bizi kapıda bırakıp geri döndü.
D) Onunla görülecek hesabım var.

3.”Sanatçının hevesi hayatı boyunca karşı konulamayacak bir yoğunlukta sürmelidir.” Cümlesindeki sıfat-fiil hangisidir?
A) Hevesi B) Sürmelidir
C) Yoğunlukta D) Konulamayacak

4.”Biz de çalışmalarımızı tatamladık.” cümlesinde altı çizili kelime hangisidir?
A) Sıfat-fiil B) Çekimli fiil C) Bağ-fiil D) İsim-fiil

5.Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-maz”ekidir .
Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir? 
A) Onun bilinmez güçleri varmış.
B) Senin tükenmez kalemlerini bana ver.
C) Bu toplantılar çekilmez onsuz
D) Onun dedelerinden kalan sayılmaz serveti varmış.

1-C , 2-D, 3-D, 4-D, 5-C,

4 4 4
2012-11-02T23:19:04+02:00

FİİLİMSİLER
1.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?
A) Onu görünce mutlu oldum.
B) Mutlaka çok çalışıp kazanmıştır.
C) Hepimizi bakışı ile etkiledi.
D) Akarsularda çevre kirliliğinden etkileniyor.

2. Aşağıdakilerin hangisinde bağ- fiil (ulaç) yoktur?
A) Çocuk koşa koşa okula gitti.
B) İpi çekince balık kaçtı.
C) Bizi kapıda bırakıp geri döndü.
D) Onunla görülecek hesabım var.

3.”Sanatçının hevesi hayatı boyunca karşı konulamayacak bir yoğunlukta sürmelidir.” Cümlesindeki sıfat-fiil hangisidir?
A) Hevesi B) Sürmelidir
C) Yoğunlukta D) Konulamayacak

4.”Biz de çalışmalarımızı tatamladık.” cümlesinde altı çizili kelime hangisidir?
A) Sıfat-fiil B) Çekimli fiil C) Bağ-fiil D) İsim-fiil

5.Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-maz”ekidir .
Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir? 
A) Onun bilinmez güçleri varmış.
B) Senin tükenmez kalemlerini bana ver.
C) Bu toplantılar çekilmez onsuz
D) Onun dedelerinden kalan sayılmaz serveti varmış.

1-C , 2-D, 3-D, 4-D, 5-C,

2 3 2