Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-03T07:53:23+02:00

1.  6, 0, 9 rakamları ile yazılabilen üç basamaklı en büyük do­ğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

A. 261         B. 351        C. 361       D. 251

2.Birler bölüğünde 308, binler bölüğünde 300 doğal sayıları olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 308 300                   300 308               C. 300 300                    D. 308 308

 

3.Toplamları 264 olan ardışık üç doğal sayının en büyüğü kaçtır?

A. 89         B. 88             C. 87          D. 86


1 5 1
2012-11-03T07:53:40+02:00


DOĞAL SAYILARLA İLGİLİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLERİ

1. Bir satıcı Temmuz ayında 860 kalem, Ağustos ayında, Temmuz ayında sattığı kalem sayısının yarısı ve Eylül ayında ise Temmuz ve Ağustos aylarında sattığı toplam kalem sayısı kadar kalem satıyor. Buna göre bu satıcı üç ayda kaç kalem satmıştır?

2. Ali, Pazartesi 23 sayfa, Salı günü 43 sayfa ve Çarşamba günü 19 sayfa kitap okuyor. Buna göre, Ali günlük okuduğu sayfa sayısı ortalamasını 35 e çıkarması için Perşembe günü kaç sayfa kitap okumalıdır?

3. 23+A< 95 ise A en fazla kaçtır?

4. Bir sınıfta 57 kişi vardır. Bu sınıfta erkek sayısı kız sayısının iki katı olduğuna göre , erkek sayısı kaçtır?

5. İki şehrin arası 960 kilometredir. Bir araba bu yolu 12 saatte alıyor. Buna göre bu araba hızını ne kadar arttırırsa dönüş yolunu 10 saatte bitirir?

6. Bir kümeste 96 hayvan vardır. Kümesteki tavuk sayısı tavşan sayısının 3 katı olduğuna göre kümesteki ayak sayısı kaçtır?

7. Bir kırtasiyeci 7 tanesini 28 liraya aldığı kalemlerin düzinesini 72 liraya satıyor. Buna göre 70 kalem satan satıcı kaç lira kar eder?

8. 2 kardeşin yaşları toplamı 38 dir. 4 yıl önce büyük olanın yaşı küçük olanın yaşının 2 katı olduğuna göre ,büyük kardeşin şimdiki yaşı kaçtır?

9. Üç basamaklı en küçük çift sayı, iki basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayıdan kaç fazladır?

10. Üç sayının ortalaması 55 dir. Bu sayıların en küçüğü iki basamaklı en küçük tek sayı olduğuna göre diğer iki sayının ortalaması kaçtır?
Başarılar
Soruları çözmeye çalışmadan cevaplara bakarsanız, kendinizi geliştiremeyeceğinizi unutmayın

ÇÖZÜMLER

1. Temmuz ayı : 860
Ağustos ayı: 860/2=430
Eylül ayı : 860+430=1290
Buna göre 3 ayda sattığı kalem sayısı ; 860+430+1290=2580

2. İlk üç günde okuduğu sayfa sayısı ; 23+43+19=85
4 günün ortalamasının 35 olması isteniyor. O zaman 4 günde okunacak sayfa sayısı 35x4=140 olmalı. İlk 3 gün ne kadar okuduğunu biliyoruz. 140 dan ilk 3 günün toplamını çıkartarak Perşembe günü okuması gereken sayfa sayısını bulabiliriz.
140 – 85= 55

3. 23+A< 95 ifadesinde A nın en büyük değeri alması için 95 den küçük olan en büyük sayı olan 94ü seçeriz. 23+A=94 ise A =71 dir.

4. Sınıftaki erkek sayısı kız sayısının iki katıymış, Buna göre kız sayısına K dersek erkek sayısına 2K deriz.
2K+K=57 ise 3K=57 , K= 19. Bize erkek sayısı soruluyor ( 2K) 2x19=38

5. Yol : 960 km
Zaman: 12 saat
Buradan saatteki hızını buluruz. 960/12= 80.
Bu araba saatte 80 km yol gidiyormuş.
Dönüş yolunun 10 saatte bitmesi isteniyor.
Yolumuz 960 km idi. 10 saatte 960 km yol gidilecekse saatteki hız 96 km olmalı.
Demek ki saatteki hızı 16 km arttırmak gerekiyormuş. ( 96-80=16)

6. Kümeste 96 hayvan var ve tavuk sayısı tavşan sayısının 3 katı.
Tavşan sayısına K dersek, tavuk sayısı 3K dır.
K+3K=96 ise
4K=96
K=24
K tavşan sayısıydı. Tavşan sayısı 24 ise tavuk sayısı 72 dir.
Bunların ayak sayılarının toplamı ; Tavşan sayısı x 4 + Tavuk sayısı x 2 dir.
Yani 24x4 + 72x2= 240 ayak

7. 7 tanesini 28 liraya alıyorsa tanesini 4 liraya alır ( 28/7=4)
Düzinesini (12 tane) 72 liraya satıyorsa tanesini 6 liraya satar. (72/12=6)
Demek ki bir kalemden 2 lira kazanıyor. Bu kırtasiyeci 70 tane kalem satıyor.
O zaman kârı 70 x 2 = 140 lira

8. İki kardeşin şimdiki yaşları toplamı 38 ise 4 yıl önceki yaşları toplamı 30 dur ( Çünkü ikisi de 4 er yaş daha küçük olacak) . 4 sene önce büyük olan küçük olanın 2 katı yaşındaymış. Küçüğüne K dersek büyüğüne 2K deriz.
K + 2K = 30
3K = 30
K= 10
Büyük kardeşe 2K demiştik; 10 x 2 = 20
20, 4 sene önceki yaşıydı, Şimdiki yaşı 20+4=24

9. Üç basamaklı en küçük çift sayı 100 dür.
İki basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük tek sayı ise 97 dir.
100 - 97= 3


10. Üç sayının ortalaması 55 ise toplamları 55 x 3 = 165 dir.
Bunların en küçüğü iki basamaklı en küçük tek sayıymış . Yani bu sayı 11 miş.
165 den 11 i çıkartarak diğer iki sayının toplamını bulabiliriz
165-11= 154
154 ü de 2 ye bölerek bu iki sayının ortalamasını buluruz.
154/2= 77

1 5 1