Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-03T10:56:32+02:00

http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=4011

 

 

http://www.yenimakale.com/kaynastirma.html

 

 

http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/275174-unsuz-benzesmesi-nedir-ornek-verir-misiniz.html

 

http://www.msxlabs.org/forum/turkce-dil-bilgisi/228642-unsuz-degismesi-yumusama.html

 

bak burda örnekler var :D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
2012-11-03T10:58:27+02:00
Dolap - a > dolaba, çekiç - e > çekice, kanat - ı > kanadı, yemek - e > yemeğe tek - i > teki, çok - u > çoğu
benzeşme; Kebap-cı...kebapçı, Yavaş-ca...yavaşça, Ayak-cak...ayakçak, ayak-da...ayakta, yurt-dan...yurttan, ses-deş...sesteş, yap-dı...yaptı, aç-dır...açtır, at-gı...atkı, seç-gin...seçkin, çalış-gan...çalışkan, kıs-gaç...kıskaç... kitap-da kitapta... daralma başlayan yaşayacak atlayarak saklayalı atmayalım gelmeyen izlemeyecek gitmeyerek gizleyeli besleyelim
kayaştırma bahçe    –   e       →    bahçeye
sofra     –   ı        →    sofrayı
çınla     –   acak  →    çınlayacak
yürü      –   erek  →    yürüyerek
anla       –   an    →    anlayan
                                     kaynaştırma  (*ünsüz türemesi)

iki         –   er      →    ikişer
altı        –   ar      →    altışar
                                    kaynaştırma  (*ünsüz türemesi)

çanta     –   ı       →    çantası
beste     –   i       →    bestesi
                                       kaynaştırma  (*ünsüz türemesi)

pasta     –   ın     →    pastanın
Gözde   –   in      →    Gözde’nin  
1 3 1