Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-03T11:17:47+02:00

Climate and Vegetation

Mediterranean climate prevails in the province of Mugla. Summers are hot and dry, and winters are mild and rainy. The influence of climate and temperature decrease is seen when you go into the coast road. Coastal seen snow. Inner parts can be seen in the snow for 1-2 days a year. Temperature -12.6 ° C to +43.7 ° C and watches. The amount of rainfall varies by region between 1180 mm and 775 mm.

Nearly 75% of the territory is covered with forest and heath province of Mugla. Forests are lush and fertile. The majority of mountains, forests, coastal slopes are covered makilerle. Forests, mostly pine, larch, pine, cedar, juniper, and fragrant rare in the world "everyday" is located in the trees. Promise of coast and water oak, willow and cypress trees are numerous. Provincial territory of 4.5% is covered with meadows and mer'alarla 16% of cultivated fields planted.

 

 

Natural beauty
DEAD SEA

Dodecanese Islands

Valley of the Butterflies

2 5 2
2012-11-03T11:29:39+02:00

Muğla ilinde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Kıyıdan içeriye gidildikçe kara ikliminin tesiri görülür ve ısı düşer. Kıyılarda kar yağışı görülmez. İç kısımlarda ise senede 1-2 gün kar görülebilir. Sıcaklık +43,7°C ile -12,6°C arasında seyreder. Yağış miktarı 1180 mm ile 775 mm arasında bölgelere göre değişir.

Muğla il topraklarının % 75’e yakını orman ve fundalıklarla kaplıdır. Ormanlar gür ve verimlidir. dağların büyük kısmı ormanlarla, kıyılardaki yamaçlar makilerle örtülüdür. Ormanlarda çoğunlukla kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, sedir, ardıç ve dünyâda ender bulunan kokulu “günlük” ağaçlar bulunur. Vâdi ve su kıyılarında çınar, söğüt ve selvi ağaçları çoktur. İl topraklarının % 4,5’i çayır ve mer’alarla % 16’sı ekili dikili alanlarla kaplıdır.

0