Aşağıdaki kelimelerin Tanımları ve Bir örnek ?
Doğru bir şekilde Yapan Kişiye ;
═══
7 Puan+En iyi Seçilme+*2 Teşekkür**
═══════════════════════
• Atom
• Kovalent
• Molekül
• İnorganik Madde
• Organik Madde
• Hücre
• Doku
• Organ
• Sistem
• Organizma

NOT 1 : CEVAPLAR SIRALI ŞEKİLDE OLMALI *
NOT 2 : SAÇMA VB. CEVAP VEREN KİŞİLERİ ŞİKAYET ETME HAKKIM OLDUĞUMU UNUTMAYIN...1

Cevaplar

2012-09-25T17:48:20+03:00

Atom, elementlerin özelliklerini
taşıyan
en küçük yapı birimidir. Örneğin
bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye
böldüğümüzde elimizde kalan
parçalar yine demir parçasıdır.

 

 

 Atomlar arasında, son katmanlarda yer alan elektronlardan bazılarının ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa Kovalent Bağ denir. Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır

 

Aynı elemanın birden fazla atomunun birleşmesiyle meydana gelen atom gurubuna "molekül" adı verilir. Moleküldeki atom sayısı en az iki tanedir. Fakat soy gazlarda olduğu gibi bir atomluk moleküller de vardır.

 

Yapılarında karbon zinciri bulundurmayan karbondioksit, su, tuz vb. maddelere inorganik madde denir.

 

Hücrelerin yapı taşlarını oluşturan temel maddeler,hücrelerin enerji gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duydukları bazı maddeler ve canlılarda düzenleyici görevler üstlenen (yani hormonlar) biyolojik moleküllere 'Organik madde' adı verilir.Organik Maddeler temel olarak 4 grubtan oluşur.

1)Karbonhidratlar

2)Lipidler

3)Proteinler

4)Nükleik Asitler

 

Canlının canlılık özellikleri taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçası. Canlılar, hücrelerden meydana gelir. Bir buğday filizi, hücre kulesi; küçük hayvanlar, bir hücre sarayı; insan da büyük bir hücre şehri demektir.

 

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâkaları olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğu. İlkel canlılar bütün hayatları boyunca bir tek hücre olarak kaldıkları halde yüksek organizmalar çok sayıda hücrelerin biraraya gelmesi ile meydana gelmiştir

 

Canlı bir vücuttaki dokuların bir araya gelerek anatomik ve işlevsel bir bütün oluşturduğu, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş vücut bölümüne organ denir.

 

Sistem kelimesi, Latince "birleşme","oluşma","bir araya gelme" anlamını taşıyan systema'dan; o da Yunanca gene aynı anlamlara gelen sustema kelimesinden türemiştir.Çok hücreli hayvanlar ve insanlar da tüm organlarının birlikte çalışmasıyla yaşayan birer organizmadır

 

hepsi sıralı ve saçma degil

  deminki sorunun aynısı  :D
0