Cevaplar

2012-11-03T11:55:57+02:00

Bilmem biliyor musunuz bugünü yargılamak için geçmişi bilmemiz gerektiğini ...

İzmir’imizin ilkçağdan bu yana önde gelen bir ticaret,sanat ve kültür merkezi olmuştur.Bilinen en eski tarihi M.Ö.3000’e kadar dayanır.

*İlk İzmirliler,Luvvi veyaLelej denilen bir kavim tarafından şehirlerini Bayraklı’da kurmuşlardır.Ve bilinmeyen bir şey daha var ki;bu da İzmir’in Bayraklı-Tepekule’de Batı Uygarlığının en eski,en güzel kent planına sahip olduğudur.

*M.Ö.!5.yüzyıla geldiğimizde ise İzmir ve çevresi Hititler’in efsanevi kadın savaşçıları;Amazonlar’ın egemenliğinde kalmıştır. Hitit İmparatorluğu dağılınca İzmir sırasıyla; İyonya,Frigya,Lidya egemenliğine girmiştir.

*M.Ö.334’te Büyük İskender’in İzmir’e gelmesiyle hakimiyet Makedonya Krallığı’nın eline geçer.

1 5 1
2012-11-03T11:56:09+02:00

http://www.nacisensoy.8k.com/izmirtarihce.htm

 

kardeş bu siteden bulabilirsin

1 3 1