Cevaplar

2012-11-03T12:10:25+02:00

Sanatçı ve zanaatçı kavramları farklı olgulardır sanatçı yaratı eyleminin sonucunda ortaya çıkan eserden belli maddi kaygılar güdemez çünkü yaptığı o noktada sanat olmaktan çıkar zanaat alanına girer zanaatçı ise belli bir ücret karşılığında ürün meydana getirir işin en başından itibaren zanaatçı maddiyatla başlamıştır işine ve burada sanatçıdan ayrılır

Şimdi maddi bir kaygı gütmeden herhangi bir yaratı eyleminin sonucunda ortaya konan eser sanat eseri onu ortaya koyan da sanatçıdır tabi bunların belli başlı kuralları ve eğitim süreci vardır sanatçının sanatçılık derecesini bireyler verebildiği gibi kitlelerde verebilir fakat özünde sanatçının sanatkarlığına ve sanat eserinin niteliğine bağlanamaz kişiler kendi zevklerine hitap edilene sempati duyabilir ama sanatçılar arasında sınıflandırılma olamaz

1 5 1
2012-11-03T12:10:26+02:00


Sanat en genel anlamıyla yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sanat insanlığın evrensel bir değeridir ve kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görülür.

Sanatçı herkesin duyduğunu herkesin gördüğünü herkesin hissettiğini herkesin düşündüğünü; farklı şekilde duyan farklı şekilde gören farklı şekilde hisseden farklı şekilde düşünen farklı şekilde yorumlayan farklı şekilde yansıtandır; duyulmayanı duyan görülmeyeni görendir. Bunlara kendi yorumunu katandır. Kısacası sanatçı sanatı bizlere ulaştırandır. Herkes sanatçı olamaz. Yetenek ve sanat yapma isteği ve sevgisi gereklidir.Zanaat; Maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılan öğrenimle birlikte tecrübe gerektiren pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iştir. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan öğrenimle birlikte deneyim beceri ve ustalık gerektiren işe zanaat denir.

Zanaatçı: beceri ve ustalık gerektiren işi yapıp ürettiklerini sergileyen ya da satan kişiye verilen isimdir. Herkes zanaatçı olamaz. Eğitim ve tecrübeye yetenek eklenerek yapılan iştir.

0