Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-03T12:36:19+02:00

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Şimdiki zaman cümlelerinde işler, iş yapılırken söylenirler, söylenirken yapılmakta olurlar.

Ör: Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. O söylüyor. gibi


Bir cümleyi present continuous tense cevirmek için özneden sonra “to be” yardımcı yardımcı fiilinin uygun olan şeklini kullanırız.( am, is, are) Fiilin sonunada “ing” ekini getireceğiz.

ÖZNE+ am+is+are +FİİL(V1 (ing)+obj.

To be yardımcı filinin hangisini hangi özne ile kullanacağımızı şaşırmamak için aşağıdaki 
Tabloyu öğrenelim.

I =====> am
You =====> are
He, she, it =====> is
We =====> are
You =====> are
They =====> are


Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile Simple present tense ( Geniş zaman ) cümlelerini karşılaştırarak yazalım.

I go to school Ben okula giderim. (Simple Present Tense)
I am going to school Ben okula gidiyorum. (Present Continuous Tense)

You go to school Sen okula gidersin. (Simple Present Tense)
You are going to school Sen okula gidiyorsun. (Present Continuous Tense)

Şimdi Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile çeşitli örnekler yapalım.

Ayşe is going to school Ayşe okula gidiyor.
We are studying English Biz ingilizce çalışıyoruz.
He is putting his hat on is his head O, şapkasını başına koyuyor.
Your father is giving me money Senin baban bana para veriyor.
Children are sitting in the house Çocuklar evde oturuyorlar.
You are not sleeping now. Şimdi uyumuyorsun.

I am sitting. (Oturuyorum.)

I am not standing. (Ayakta durmuyorum.)

What are you doing? (Ne yapıyorsun?)

Why aren't you doing your homework? (Niye ödevini yapmıyorsun?)
I am studying to become a doctor. (Doktor olmak için çalışıyorum.)

I am not studying to become an engineer. (Mühendis olmak için çalışmıyorum.)

I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)
I am meeting some friends after work. (İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.)

I am not going to the party tonight. (Bu gece partiye gitmiyorum.)

Not: Present Continuous Tense "Always" gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını veya olduğunu belirtir. Anlam Simple Present Tense'e benzer ve her zaman negatiftir. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır.

She is always coming to class late. (Derse hep geç kalıyor.)

He is always talking. (O sürekli konuşur.)

DİKKAT!

Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller "state verbs" olarak adlandırılır. Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir.

love - like - hate - understand - have (possession) etc.

She is loving chocolate. - Yanlış
She loves chocolate. - Doğru
I am hating you - Yanlış
I hate you - Doğru
She isn't understanding me - Yanlış
She doesn't understand me - Doğru

0
2012-11-03T12:36:50+02:00

Şimdiki zaman cümlelerinde işler, iş yapılırken söylenirler, söylenirken yapılmakta olurlar.

Ör: Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. O söylüyor. gibi


Bir cümleyi present continuous tense cevirmek için özneden sonra “to be” yardımcı yardımcı fiilinin uygun olan şeklini kullanırız.( am, is, are) Fiilin sonunada “ing” ekini getireceğiz.

ÖZNE+ am+is+are +FİİL(V1 (ing)+obj.

To be yardımcı filinin hangisini hangi özne ile kullanacağımızı şaşırmamak için aşağıdaki 
Tabloyu öğrenelim.

I =====> am
You =====> are
He, she, it =====> is
We =====> are
You =====> are
They =====> are


Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile Simple present tense ( Geniş zaman ) cümlelerini karşılaştırarak yazalım.

I go to school Ben okula giderim. (Simple Present Tense)
I am going to school Ben okula gidiyorum. (Present Continuous Tense)

You go to school Sen okula gidersin. (Simple Present Tense)
You are going to school Sen okula gidiyorsun. (Present Continuous Tense)

Şimdi Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile çeşitli örnekler yapalım.

Ayşe is going to school Ayşe okula gidiyor.
We are studying English Biz ingilizce çalışıyoruz.
He is putting his hat on is his head O, şapkasını başına koyuyor.
Your father is giving me money Senin baban bana para veriyor.
Children are sitting in the house Çocuklar evde oturuyorlar.
You are not sleeping now. Şimdi uyumuyorsun.

I am sitting. (Oturuyorum.)

I am not standing. (Ayakta durmuyorum.)

What are you doing? (Ne yapıyorsun?)

Why aren't you doing your homework? (Niye ödevini yapmıyorsun?)
I am studying to become a doctor. (Doktor olmak için çalışıyorum.)

I am not studying to become an engineer. (Mühendis olmak için çalışmıyorum.)

I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)
I am meeting some friends after work. (İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.)

I am not going to the party tonight. (Bu gece partiye gitmiyorum.)

Not: Present Continuous Tense "Always" gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını veya olduğunu belirtir. Anlam Simple Present Tense'e benzer ve her zaman negatiftir. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır.

She is always coming to class late. (Derse hep geç kalıyor.)

He is always talking. (O sürekli konuşur.)

DİKKAT!

Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller "state verbs" olarak adlandırılır. Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir.

love - like - hate - understand - have (possession) etc.

She is loving chocolate. - Yanlış
She loves chocolate. - Doğru
I am hating you - Yanlış
I hate you - Doğru
She isn't understanding me - Yanlış
She doesn't understand me - Doğru

0