Cevaplar

2012-11-03T12:56:38+02:00

Anlatım biçimleri, anlatılacak olay veya kavramların nasıl anlatıldığını belirten edebiyat terimidir; yazarın anlatımını yaparken kullandığı üsluba, başvurduğu yönteme anlatım biçimidenir. Anlatılacakların türüne ya da amacına göre değişik anlatım biçimleri kullanılır. Örneğin romanda kullanılan anlatım biçimi ile bir makalede kullanılan anlatım biçimi birbirinden farklıdır.

Bir olay anlatımı ile, düşünce anlatımı aynı yöntemle olmaz. Düşünce yazılarında ve resmi mektuplarda anlatım daha ciddi; özel mektuplarda, anılarda daha içten; olay yazılarında sürükleyici, heyecan doludur.

Anlatımda kimi zaman konuşma dili, kimi zaman şiir dili kullanılır. Her ikisi için de iki anlatım biçimi vardır: Dolaylı anlatım, dolaysız anlatım.

Dolaylı Anlatım; Herhangi bir konuda başkasından öğrendimiz bir haberi başkasına aktarmamıza denir.

Örneğin: Arkadaşım okula geleceğini söyledi.

Doğrudan Anlatım; Öykü, roman gibi yazın türlerinde, olayların kahramanın ağzından anlatılmasıdır. Dolaylı anlatım bir şeyi dolandıra dolandıra, farklı yollardan anlatmaktır ama dolaysız anlatım bir şeyi direkt söylemektir.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-03T13:16:34+02:00

 

7. Sınıf Türkçe Anlatım Biçimleri Konu Anlatım

 

 

Açıklayıcı Anlatım

Açıklama; bir konuyu anlaşılır duruma getirmek, berraklaştırmaktır. Açıklayıcı anlatım okuru bir konu hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Bu anlatım biçiminde açık, yalın ve anlaşılır bir dil kullanılır. Örneklemelerden, tanımlamalardan bolca yararlanılır.

Öyküleyici Anlatım

Amacın, okuyucuyu olay içinde yaşatmak olduğu anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminin ana ögesi olaydır. Olaylar oluş sırasına
göre anlatılır. Olayların anlatımında çoğu kez geçmiş zaman kullanılır. Anlatım üçüncü veya birinci kişi ağacından yapılır. Hikâye, roman, masal gibi edebî türlerde öyküleyici anlatım kullanılır.

Betimleyici Anlatım

Sözcüklerle resim yapmaktır. Yazar olayı, durumu ya da kavramı okuyucunun zihninde canlandırmaya çalışır. Genelde görsel ögeler fazladır. Bu görsellik, nitelik bildiren sözcüklerle sağlanır. Betimleyici anlatım biçiminden yararlanılarak oluşturulan bir paragrafa bakarken sözcük ve cümleleri değil, bir resmi görür gibi oluruz.

Tartışmacı Anlatım

Amaç, okuyucunun düşünce ve kanılarını değiştirmektir. Bir düşüncenin doğruluğunu ispatlamak için yazılır. Bu tür yazılarda okuyucuyu yönlendirme amacı sezilir.

0