Cevaplar

2012-09-25T17:14:33+03:00

 
Hücre organelleri yapı ve görevleri 

Endoplazmik Retikulum Nukleus zarı , golgi ve salgı kofulları oluşumunda rol oynar.

Hücre bölünmesinde ortadan kalkar bölünme sonunda tekrar oluşur.

Hücrede asidik ve bazik tepkimeleri birbirinden ayırır.

Taşıdığı ribozomlarla enzimatik salgıların oluşumunda rol oynar.

Hücre zarı ile nukleus zarı arasında tek katlı zardan oluşmuş tüplü lamelli yapıdır.

İyon depolanmasında rol oynar.

Yağ özellikteki salgıların üretildiği yerdir.

Madde ve iyonların hücre içinde taşınımında rol oynar.

Prokaryot , yumurta , embriyonik ve alyuvar hücrelerinde bulunmaz.

Granüllü ve granülsüz olarak iki çeşittir.
A-Granülsüz E.R. :

Üzerlerinde ribozom taşımazlar.

Protein olmayan salgıların üretiminde rol oynar.

Karaciğer , ovaryum , testis , böbrek üstü bezlerinde çok bulunur.B-Granüllü E.R. :

Üzerlerinde ribozom taşırlar.

Nukleus yakınında bulunur.

Proteinsel ve enzimatik salgıların üretilmesinde rol oynar.

Protein sentezi hızlı olan hücrelerde çok bulunur.


Golgi Aygıtı 

Olgunlaşmış eritrosit ve sperm hücreleri ile prokaryot hücrelerde bulunmaz.

Tek katlı zardan oluşmuş yassı keseler şeklindedir.

Tomurcuklanma ile içleri salgılarla , enzimlerle dolu keseler oluşturur.

E.R.’ larda üretilen salgıların depolanması ve paketlenmesinde rol oynar.

Selüloz , nişasta , glikojen ,glikoprotein,lipoprotein sentezinde rol oynar.

Hücre zarı yapısına katılan protein ve yağlara karbonhidrat eklenmesinde rol oynar.

Salgı yapan hücrelerle çok gelişmiştir. (Tükürük , mukus bezleri vb.)

Bitki hücresinde fragmoplast , hayvan hücresinde glikokaliks oluşumunda rol oynar.

Lizozomların oluşumunda rol oynar.
Lizozom 

Tek katlı zardan oluşmuş kese şeklindedir.

İçlerinde kuvvetli sindirim enzimleri taşırlar.

Pinositoz , fagositoz yapan hücrelerde çok bulunur. Alyuvarlarda bulunmaz.

Dışarıdan hücreye alınan besinlerin sindirimini sağlar.

Hücrede işlevini kaybetmiş organel ve yapıların sindirimini sağlar.

Dışarıdan hücreye giren bakteri ve toksinleri sindirerek etkisiz hale getirir.

Spermin yumurtayı döllemesinde rol oynar. Döllenmenin oluşumunu sağlar.

Hücre ölümünde hücre içeriğini sindirerek çürümeyi hızlandırır. (Otoliz)

Bazı canlılarda başkalaşımda rol oynar. (Kurbağada larval organların yok olması)

Animasyonu izle


Perksizom 

Tek katlı zardan oluşurlar.

Protista , mantar , bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur.

Özellikle karaciğer , kas , böbrek hücrelerinde bulunur.

İçlerinde katalaz enzimi taşırlar.

Katalaz Enzimi : Hücrede metabolizma sonucu oluşan zehir etkili H2O2 ‘ yi H2O ve O2 ‘ye çevirir. 

Katalaz

2 H2O2 ---------------> 2 H2O + O2 
Ribozom 

1-Yapısında r-RNA ve protein bulunur.

2-Nukleus ta meydana gelir.

3-Hücrede protein sentezini gerçekleştirir.

4-Protein sentezi fazla olan hücrelerde çok bulunur.

5-Bağımsız metabolizmaya sahip bütün hücrelerde görülür.

6-Olgun alyuvarlarda bulunmaz.

7-Sitoplazma , E.R. zarında , nukleus zarı , mitokondri ve kloroplastlarda bulunur.

8-Sitoplazmada serbest olan ribozom larda yapısal proteinler üretilir.

9-Zar sistemine bağlı ribozomlar da enzimatik proteinler üretilir.

10-Prokaryot ve eukaryot hücrelerin ortak organelidir.

1 2 1
2012-09-25T17:18:54+03:00


Nukleus zarı , golgi ve salgı kofulları oluşumunda rol oynar.

Hücre bölünmesinde ortadan kalkar bölünme sonunda tekrar oluşur.

Hücrede asidik ve bazik tepkimeleri birbirinden ayırır.

Taşıdığı ribozomlarla enzimatik salgıların oluşumunda rol oynar.

Hücre zarı ile nukleus zarı arasında tek katlı zardan oluşmuş tüplü lamelli yapıdır.

İyon depolanmasında rol oynar.

Yağ özellikteki salgıların üretildiği yerdir.

Madde ve iyonların hücre içinde taşınımında rol oynar.

Prokaryot , yumurta , embriyonik ve alyuvar hücrelerinde bulunmaz.

Granüllü ve granülsüz olarak iki çeşittir.

1 1 1