Cevaplar

2012-09-25T17:17:09+03:00

Acele işe şeytan karışır.Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır.Acıkmış kudurmuştan beterdir.Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur.Acı patlıcanı kırağı çalmaz.deyim :Abuk sabuk konuşmak Acısını çıkarmak Açık kapı bırakmak Açık vermek

0
En İyi Cevap!
2012-09-25T17:18:22+03:00
Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür. Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene Aba vakti aba alan, yaba vakti yaba alan yanılmamış Abanın kadri yağmurda bilinir Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur.

bunlar atasözü idi.

Aç acına: Aç olarak, hiçbir şey yemeden."Bu iş aç acına yapılmaz."
Açığa çıkarılmak (alınmak): İşinden çıkarılmak, görevine son verilmek."İşe üç gün geç geldi diye açığa alındı."
Açığa vurmak: Gizli, saklı bir şeyi herkese duyurmak, ortaya çıkarmak."Yıllardır içinde sakladığı sırrı mahkemede açığa vurdu."
Açığı çıkmak: Saklamakla görevli bulunduğu para, eşya veya başka bir şeyin sayım sonucu eksik olduğu anlaşılmak."Kasiyerin salı günü akşamı on bin lira açığı çıktı."
Açığını bulmak: Herhangi bir işteki eksiği, hileyi veya zararı ortaya çıkarmak."Hemen her

 
1 5 1