Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-03T14:11:33+02:00

Karahanlılar (840-1212)

Uygurların Karluklar, Yağma, Çiğil Türkleri tarafından yıkılmasından sonra birleşen boylar tarafından kuruldu.

- Doğu ve Batı Türkistan'da yaşadılar.

- 934 yılında hükümdar Satuk Buğra Han Müslüman olunca, devlet resmi din olarak İslam'ı kabul etti. Satuk Buğra Han, Abdüİkerİm adını aidi.

- Bölgelerinde hakimiyet mücadelesi için Gazneliler. Oğuzlar (Büyük Selçuklular) ve Uygurlarla savaştılar.

-  En parlak dönemleri Yusuf Kadir Han Dönemi' dir. Onun ölümünden sonra İç karışıklıklarla devlet Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrıldı (1044).

- Doğu Karahanlılara Karahitaylar son verdi.

-  Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yıkıldı.

2 3 2