Cevaplar

2012-09-25T17:21:41+03:00

NEDENLERİ
Otekı kanserlerdekı gibi mide kanserine yol açan nedenler de bilinmemektedir, ama mide kansen riskini artırdığı bili­nen çeşitli etkenler vardır Bunlar şöyle sıralanabilir: Yapısal-kalıtsal etkenler* Ailesinde mide kanseri olan bireylerde risk 5 kat daha yüksektir Tanhte en ıyı bilmen ailevi olgu, babacı ve uç kardeşi gibi mide tümöründen ölen Napoleon Bona-parte’tır. Mide kanserine kan grubu olan kişilerde, omkıpannakbağırsağı ül­serine ise O grubundakilerde daha’-sık rastlandığı gözlenmiştir.
• Kronik atrofik mide iltihabı.• Polipler, iyi huylu tümörlerdir, ama tüm sindirim kanalında olduğu gibi kö­tü huylu tümörlere dönüşebilirler.vresel etkenler mide kanserinde önemlidir. Bunun tipik bir örneği, ana­yurtlarında yaşayan Japonlar’da mide kanserinin sık olmasına karşın, ABD’ye göç etmiş Japonlar’da sık görülmemesi­dir; çünkü beslenmealışkanlıklarına bağlı olarak ABD’de bu hastalık belir­gin biçimde gerilemektedir.Mide ülserinin kansere dönüştüğü “yolundaki varsayım çok tartışmalıdır. 

2 3 2
2012-09-25T18:32:37+03:00

gıda zehirlenmesi herhangi bir meyve,sebze gibi yiyeceklerin yıkanmamış veya mikroplu bir haldeyken yenmesi nedeniyle ve birde balık,peynir,yoğurt gibi yiyeceklerin bozuk çıkması yada zehirli olmasından meydana gelen bir tür hastalıktır.Hastaneye gittiğinizde sadece midenizi büyük,kalın bir hortum sokarak temizlerler.Böylece midenizde olan zehir,mikrop bve yıkanmamış bir yiyecek varsa kirini,mikrobunu,alır....

0