Cevaplar

2012-11-03T14:43:21+02:00

Bir işin ne kadar arayla, ne kadar sıklıkla yapıldığını belirten zarflara adverbs of frequency denir.

Bu zarflar şunlardır:
always (daima; her zaman)
usually ; generally ( genellikle, çoğunlukla )
normally ( normalde)
frequently ( sık sık; sıklıkla )
sometimes ( bazen )
occasionally ( ara sıra )
seldom ; rarely ; scarcely ( nadiren; çok seyrek )
ever ( hiç )
never ( asla; hiç; hiçbir zaman )

Ayrıca bunların dışında;
once a week ( haftada bir kere )
three times a month ( ayda üç kere )
every day ( her gün )
every other day ( gün aşırı )
gibi sıklık zarfları da vardır.

İlk bölümdeki zarflar cümlede genellikle fiilden hemen önce gelirler.

always get up early. Ben her zaman erken kalkarım.
My brother never smokes. Kardeşim hiç sigara içmez.
Ali sometimes goes to the cinema. Ali bazen futbol oynar.

Ancak cümlede yardımcı fiil varsa bu zarflar yardımcı fiilden sonra gelirler.

He is always late. O her zaman geç kalır.
She was never rude to me. Bana karşı hiçbir zaman kaba değildi.

Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde aynı durum söz konusudur. Ancaknever yerine soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde, ever kullanılır.

He is always late. O her zaman geç kalır.
She was never rude to me. Bana karşı hiçbir zaman kaba değildi.

Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde aynı durum söz konusudur. Ancaknever yerine soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde, ever kullanılır.

Have you ever been to Japan? Siz hiç Japonya’ya gittiniz mi?

I haven’t ever been there. Oraya hiç gitmedim.

Do you usually get up so early? Genellikle böyle erken mi kalkarsın?

Do they often disturb you? Seni sık sık rahatsız ediyorlar mı?

İlk bölümdeki zarflardan, usually, generally, normally, frequently, often, sometimes ve occasionally cümle sonlarında da kullanılabilir.

He is not angry usually. O genellikle kızgın değildir.

I don’t talk to him often. Onunla sık sık konuşmam.

Yine bu zarflardan usually, generally, normally, frequently, sometimes veoccasionally cümle başlarında da kullanılabilir.

Sometimes I drive him to school. Bazen onu arabayla okula götürürüm.

Normally we start work at 8 o’clock. Normalde işe saat 8′de başlarız.

İkinci bölümdeki zarflar ise genellikle cümlenin sonunda yer alır ama bazen cümle başına de gelirler.

We have dinner at 8 o’clock every evening. Her akşam saat 8′de akşam yemeği yeriz.

I clean my teeth twice a dayDişlerimi günde iki kez temizlerim.

Once a month we go to the theatre. Ayda bir tiyatroya gideriz.

Adverbs of frequency genellikle simple present tense ile kullanılmasına rağmen diğer zamanlarla da kullanılabilir.

Şimdi adverbs of frequency ile birkaç örnek daha verelim.

I rarely drin coffee. Nadiren kahve içerim.
My father sometimes plays volleyball. Babam bazen voleybol oynar.
Mr Smith never visits his relatives. Mr Smith akrabalarını hiç ziyaret etmez.
Do you ever go to the bar? Sen hiç bara gider misin?
Have you ever used a computer? Sen hiç bilgisayar kullandın mı?
I have never had Chinese food. Ben hiç Çin yemeği yemedim.
We play football once a week. Haftada bir futbol oynarız.
You can usually see him at thet cafe. Onu genellikle şu kafeteryada görebilirsin.
He isn’t always reliable. O her zaman güvenilir değildir.
When we were on holiday we usually got up late. Tatildeyken genellikle geç kalkardık.
She seldom washes the dishes. O bulaşıkları nadiren yıkar.

 

2 5 2