Cevaplar

2012-11-03T14:52:59+02:00

gazeteden haberleri öğrenmek için

0
2012-11-03T14:53:13+02:00

Tanzimat Döneminde Niçin Gazeteciliğe önem Verilmiştir

dönemde çıkan gazete ve dergilerinde özellikle siyasal bilinçlenmede büyük katkısı olmuş XIX yy'ın sonlarına doğru yeni yetişen ve özellikle Fransız edebiyatından bazı etkiler alan genç kuşak Servet-i Fünun dergisinde toplanarak yeni bir edebiyat dönemini başlatmıştır
İLK GAZETELER VE GENEL ÇERÇEVE
Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayi resmî bir gazete idi
Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından Ceride-i Havadis çıkarıldı
İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında Şinasî ve Âgâh Efendiler tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval'dir
Daha sonra Şinasî 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmaya başlar
Bunların dışında Muhbir (1866) Hürriyet (1867) Basiret (1869) İbret (1871) Devir (1872) Bedir (1872) gazeteleri çıkar

-ALINTIDIR

1 5 1