Cevaplar

2012-11-03T14:54:18+02:00

ölçüsü 90 dan küçükler DAR, 90 olan DİK, 90 dan büyük Geniş 180 DOĞRU, 360 TAM açıdır

1 1 1
2012-11-03T14:54:36+02:00

AÇILAR VE AÇI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine AÇI denir. 

Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine AÇININ KÖŞESİ, bu ışınlara ise AÇININ KOLLARI denir.   

Açılar üç şekilde okunur;                                                    
1)Işınların nokta adları alınarak:

         (ABC)açısı=(CBA)açısı   2)Sadece başlangıç noktası alınarak:          (B)açısı şeklinde.          Bir açı, bulunduğu bölgeyi üç bölgeye ayırır;   1.Açının Kendisi 2.Açının Dış Bölgesi 3.Açının İç Bölgesi          Açı ölçüsü DERECEDİR. Açıların ölçüsünü bulmak için AÇI ÖLÇER veya İLETKİ kullanılır.   Özel Açılar   1)Dar Açı:Ölçüsü 0º `den büyük 
ve 90º`den
küçük açılara DAR AÇI denir.
  2)Dik Açı:Ölçüsü 90º olan açıya DİK AÇI denir.
  3)Geniş Açı:Ölçüsü 90º`den büyük 180º`den küçük olan açıya GENİŞ AÇI denir.
  4)Doğru Açı:Ölçüsü 180º olan 
açıya
 DOĞRU AÇI denir.
  5)Tam Açı:Ölçüsü 360º olan açıya  TAM AÇI denir.
  6)Tümler Açı:İki açının ölçüleri toplamı  90º olan açıya TÜMLER AÇI denir.
  7)Bütünler Açı:İki açının ölçüleri toplamı 180º ise bu açılara BÜTÜNLER AÇI denir. 
  8)Bir Noktada Kesişen İki Doğrunun Oluşturduğu Açılar:      a)Komşu Açılar:Başlangıç noktaları ve bir kenarları aynı iki veya daha fazla açıya KOMŞU AÇILAR  denir.      b)Komşu Tümler Açılar: 
Başlangıç noktaları
 ve bir kenarları aynı, ölçüleri toplamı 90º olan iki farklı açıya KOMŞU TÜMLER AÇILAR denir.
www.matematikcifatih.tr.gg c)Komşu Bütünler Açılar:Başlangıç noktaları ve bir kenarları aynı, ölçüleri toplamı 180º olan 
açıya
KOMŞU BÜTÜNLER AÇILAR 
denir.
     d)Ters Açılar:Köşeleri ortak ve kenarları birbirine zıt ışınları olan iki açıya TERS AÇI denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.   9)Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar      a)Yöndeş Açılar:Aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir.Yöndeş açılar                               birbirine eşittir.                                  b)Ters Açılar:Köşeleri ortak ve kenarları birbirine zıt ışınları                                   olan iki açıya TERS AÇI denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.    c)Dış Ters Açılar:Dışta kalan ve dışa bakan  ters açılara dış ters açılar denir.
Dış ters açıların
ölçüleri birbirine eşittir.    d)İç Ters Açılar:İçte kalan ve içi bakan ters açılara iç ters açılar denir.
İç ters açıların
ölçüleri birbirine eşittir.    e)Karşı Konumlu Açılar:Paralel iki doğru arasında kalan ve karşılıklı olan açılara denir.  Karşı konumlu açıların toplamı 180º`dir.   Açı Ortay   Bir açının kollarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların belirttiği şekle AÇI ORTAY denir.  Açı ortay açıyı iki eş açıya ayırır. Açıortay üzerindeki her nokta açının kollarından  eşit uzaklıktadır.       
   
2 3 2