Cevaplar

2012-11-03T15:13:43+02:00

tamam saçmaladım............................................................

0
2012-11-03T15:13:57+02:00

Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir.
Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır.
Örnek:
ߙ, ܾ ve ܿ birer rakamdır.
α −
15
ܾ
= ܿ
olduğuna göre, ߙ + ܾ + ܿ toplamının en büyük değeri
kaçtır?
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20
Sayı:
Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeye sayı denir.
6
5
, 24, −120, √5, 10

ifadelerinin her biri sayıdır.
SAYI KÜMELERİ
1. Doğal Sayılar
ܰ = {0, 1, 2, 3, 4, … … } kümesinin her bir elemanına
doğal sayı denir.

0