Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-03T15:23:34+02:00

2. Aşağıdakilerden hangisi enlemin etkisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Doğuya gidildikçe sıcaklıkların düşmesi

B) İş Anadolu'da buğdayın yaygın olarak yetişmesi

C) Hasat vaktinin Kars'a göre Şanlı Urfa'da daha erken olması

D) Karadeniz kıyılarının bol yağış olması

E) Doğu Anadolu'da kış süresinin uzun olması

 

3. A ve B şehirleri aynı meridyen üzerinde bulunmaktadır. A şehri 50° kuzey, B şehri ise 30° güney paraleli üzerinde bulunmaktadır.

Buna göre bu iki merkez arasındaki uzaklık kaç km'dir?

A)5600

B)2220

C) 8880

D) 7200

E) 2200

 

4. 60° Doğu meridyeni üzerinde bulunan bir yerde yerel saat 11.30 iken, aynı anda 67° doğu meridyeni üzerinde yerel saat kaçtır?

A) 11:25

B) 11:02

C) 11:56

D) 11:58

E) 10:58

 

5. 45° Doğu boylamında güneş yerel saatle 6:30' da doğar.

15 Doğu boylamında güneş saat kaçta doğar? (Aynı gün içerisinde)

A) 8:30

B) 11:00

C) 10:30

D) 7:30

E) 4:30

 

6. Türkiye'nin yüzölçümü, aşağıdaki ülkelerin hangisinin yüzölçümünden küçüktür?

A) Irak

B) İran

C) Suriye

D) Yunanistan

E) Bulgaristan

 

7. Afyon, Eskişehir ve Isparta il merkezlerinin yerel saatleri birbirine çok yakındır.

Bu durum Afyon, Eskişehir ve Isparta il merkezlerinin hangi yönden de birbirine yakın olduğunun bir kanıtıdır?

A) Boylam dereceleri

B) Yıllık sıcaklık ortalamaları

C) Enlem dereceleri

D) Yükseltileri

E) Denize uzaklıkları

 

8. 1/3 500 000 ölçekli bir Türkiye haritasında, aşağıdaki gerçek uzunluklarıyla verilen akarsulardan hangisinin uzunluğu 16cm ile gösterilir?

A) Küçük Menderes -175 km

B) Çoruh - 488 km

C) Ceyhan - 509 km

D) Seyhan - 560 km

E) Sakarya - 824 km

 

9. Aşağıdaki haritada verilen yerleşim merkezlerinin, yıl içinde belli bir tarihte, gündüz süreleri birbirine yakındır.

 

Bu durum, söz konusu üç yerleşim merkezinin aşağıdakilerden hangisi bakımından birbirlerine benzer ya da (bilgi yelpazesi.net) yakın oluşuyla açıklanabilir?

A) Boylam derecesi

B) Enlem derecesi

C) Yer şekilleri

D) İklim

E) Yükselti

 

6 4 6