Cevaplar

2012-11-03T15:27:21+02:00

In:          içinde

At:          ...de, ...da

Into:       içinde (haraket olduğunda)

On:         üzerinde (statik olarak)

Onto:      üzerinde (hareketli)

Under:      altında

Up:         yukarıya, yukarıda

Down:      aşağıya, aşağıda

After:       ...den sonra

Before:    ...den önce

With:      ile

Without:   ...sız

Of:          ...nın

Off:        haricinde, dışında

By:         ile, tarafından, ...e kadar

Near:       ...nın yakınında, ...e yakın

Next to:   ...nın yanına, bitişiğinde

Like:      gibi

Unlike:     aksine

As:         olarak

From:       ...den, ...dan, (somut olarak)

Out of:     ...den, ...dan (soyut olarak)

Beyond:   ötesinde

Behind:    arkasında

Beneath:    (yerin) altında

Beside:    ...den başka, ...nın yanında

Over:       üstünde (temas olmadan) “over” bir önek olarak kullanılrsa sonrasındaki kelimeye
         “aşırı, fazla” anlamını katar.Karışık Edatlarİn spite of:         ...e rağmen

Despite:Due to

Owing to

On account to:       ...den dolayı

Becouse to

İn view of

       Regarding

Concerning

As regards:          ...e ilşkin

With regard to

About

İn case:            ...durumunda

İn the event of

İn terms of:          itibariyle, bakımından

With respect to:    ...e göre (kıyaslamada)

According to:       ...e göre (görüş belirtirken)

İn addition to:      ...e ilaveten
İnstead of          ...nın yerine, ...cek yerde

İn place ofRather than:        ...den ziyade

Apart from:          ...den başka
Prior to             ...den önce

Before
Unlıke

İn contrast to       ...nın aksine

Different from


As well as:         hem.......hem, yanısıraİn relation to        ...e oranla

İn proportion to


By way of:             yoluyla

By means of:          vasıtasıyla
Except =               except of:...hariç, ...dışında
From the point of view of

İn terms of                         bakımından

With regard to
For my part                        bana göre

As far as I am concerned
As well as

İn addition to                       ayrıca, yanısıra

Besides

Appart from

0
2012-11-03T16:47:11+02:00

internte var ve ordan cıkmıyosa benim şikayet etme ne olur

0