Cevaplar

2012-11-03T15:42:33+02:00
Konu başlıkları   [gizle]  1 Temel Matematik 1.1 Aritmetik 1.2 Aralıklar 1.3 Trigonometrik Fonksiyonlar 2 Kümeler 3 Sayılar 4 Mantık 5 Dış bağlantılar Temel Matematik [değiştir] Aritmetik [değiştir] Ana madde: AritmetikSembolAdıİlgili madde Artı toplama Eksi çıkarma Kartezyen çarpım çarpma Nokta çarpım Bölü bölme Artı-eksi işareti   Eksi-artı işareti   Aralıklar [değiştir] SembolAdıYorumlama Kapalı aralık  : a b kapalı aralığı  : İlk koordinatı a, ikinci koordinatı b olan çarpım kümesi elemanı Açık aralık  : a b açık aralığı  : a b açık aralığı sağdan yarı açık aralık       soldan yarı açık aralık                   Trigonometrik Fonksiyonlar [değiştir] Ana madde: Trigonometrik fonksiyonlarSembolAdıAçıklama Sinüs Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın y eksenine göre koordinatıdır Kosinüs Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın x eksenine göre koordinatıdır. Sekant Kosinüs fonksiyonunun tersi Kosekant Sinüs fonksiyonunun tersi Tanjant Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğru Kotanjant Analitik düzlemde yarıçapı 1 cm olan birim çember üzerinde α açısının ordinatıyla apsisinin oranı Kümeler [değiştir] Ana madde: Kümeler kuramıSembolAdıYorumlama Boşküme     Eleman   Eleman değil   Alt küme     Kapsar     Birleşim   Kesişim   A'nın tümleyeni   Fark  ( A kümesinin B kümesinden farkı)    : A kümesinin B bağıntısına bölüm kümesi A kümesinin X evreni içerisindeki tümleyeni   Çoklu kartezyen çarpım   Çoklu birleşim   Çoklu kesişim   Ayrık birleşim birleşen kümeler birbirinden ayrık, ikişerli kesişimleri boş Sayılar [değiştir] Ana madde: Sayılar kuramıAna madde: Sayı

 

SembolAdıAçıklama Doğal sayılar kümesi Sayma sayıları kümesi sıfır dahil olmak üzere doğal sayılar kümesi Tam sayılar kümesi Pozitif tam sayılar Negatif tam sayılar Asal sayılar kümesi   Oranlı sayılar kümesi Pozitif oranlı sayılar   Negatif oranlı sayılar   Gerçel sayılar kümesi   Karmaşık sayı kümesi
2 2 2
2012-11-03T15:59:10+02:00

P   q

 

1   0

0   1 ...............................................................................

1 2 1