Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-06-24T10:58:17+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Bir toplumdaki çocuk sağlık düzeyi o toplumun sosyo ekonomik düzeyi, kültür düzeyi , yaşam ortamının hijyenik düzeyi ve sağlık hizmetlerinin hizmet düzeyi ile yakından ilgilidir.Gelişmiş ülkelerde çocuk sağlığı büyük ölçüde halledilmiş iken az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Toplumun sağlık düzeyini saptanmasında kullanılan sağlık ölçütleri;

Ölüm oranları (mortalite)

Doğurganlık oranı (fertilite)

Hastalık oranı 

Diğer çölçütler.


21 4 21