Cevaplar

2012-11-03T16:09:21+02:00

Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı´ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu´nun Müttefik devletlerince işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadelenin adıdır. Ayrıca İstiklal Harbi ya da Milli Mücadele olarak da bilinir. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922´de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923´te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir. Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir: (1) Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi´nin yürürlüğegirdiği 31 Ekim 1918´den, Padişah VI. Mehmet (Vahdettin)´in Mustafa Kemal Paşa´yı 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu´ya yolladığı 19 Mayıs 1919´a kadardır. (2) Örgütlenme dönemi: Mayıs 1919´dan, İstanbul´daki Mebusan Meclisi´nin açıldığı Mart 1920´ye kadardır. (3) Hakimiyetin sağlanması dönemi:Mart 1920´den, Londra Barış Konferansı´nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922´ye kadardır. [1] (4) Barışın sağlanması dönemi:Mart 1922´den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923´e kadardır.

0
2012-11-03T16:12:16+02:00

Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı´ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu´nun Müttefik devletlerince işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadelenin adıdır. Ayrıca İstiklal Harbi ya da Milli Mücadele olarak da bilinir. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922´de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923´te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir. Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir: (1) Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi´nin yürürlüğegirdiği 31 Ekim 1918´den, Padişah VI. Mehmet (Vahdettin)´in Mustafa Kemal Paşa´yı 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu´ya yolladığı 19 Mayıs 1919´a kadardır. (2) Örgütlenme dönemi: Mayıs 1919´dan, İstanbul´daki Mebusan Meclisi´nin açıldığı Mart 1920´ye kadardır. (3) Hakimiyetin sağlanması dönemi:Mart 1920´den, Londra Barış Konferansı´nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922´ye kadardır. [1] (4) Barışın sağlanması dönemi:Mart 1922´den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923´e kadardır.

0