Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-03T16:12:19+02:00

» Türkçe sondan eklemeli bir dildir 
» Türkçe’de yapım ve çekim ekleri daima kelime kökünden sonra gelir 
» Türkçe’de kelime kökleri genellikle tek hecelidir Bu tek heceli kökler çoğunlukla fiil köküdür 
» Türkçe’de artikillar yoktur 
» Türkçe’de gramatikal bir cinslik yoktur ( Erkeklik - Dişilik ) 
» Türkçe kelimelerde eklerin sıralanışı; kök + yapım eki + çekim eki şeklindedir 
» Her ekin yalnızca bir fonksiyonu vardır 
» Türkçe’de İki ünlü yan yana bulunmaz 
» Türkçe’de f,j,h sesleri bulunmaz 
» Türkçe kelime başında c,l,m,n,r,v,z sesleri bulunmaz 
» Türkçe kelime sonunda b,c,d,g sesleri bulunmaz 
» Türkçe’de iki ünsüz yan yana gelmez 
» Türkçe cmlede özne başta, yüklem sonda, tamlayıcılar ve zarflar arada bulunurlar 
» Türkçe’de isim çekiminde her hal için ayrı bir ek kullanılır 
» Türkçe kelimelerde vokal uyumu vardır ( Büyük küçük ünlü uyumu ) 
» Türkçe; iyelik (mülkiyet) için bir ım sıfat, edat mahiyetindeki kelimeleri değil ekleri kullanır 
» Türkçe fiil bakımından oldukça zengin bir dildir 
» Türkçe’nin beşi haber dördü tasarlama olmak üzere 9 kipi vardır Ayrıca; rivayet, hikaye, şart olmak üzere 3 biçimde çekimi vardır

 

alıntıdır

4 3 4
2012-11-03T17:07:25+02:00

» Türkçe sondan eklemeli bir dildir 
» Türkçe’de yapım ve çekim ekleri daima kelime kökünden sonra gelir 
» Türkçe’de kelime kökleri genellikle tek hecelidir Bu tek heceli kökler çoğunlukla fiil köküdür 
» Türkçe’de artikillar yoktur 
» Türkçe’de gramatikal bir cinslik yoktur ( Erkeklik - Dişilik ) 
» Türkçe kelimelerde eklerin sıralanışı; kök + yapım eki + çekim eki şeklindedir 
» Her ekin yalnızca bir fonksiyonu vardır 
» Türkçe’de İki ünlü yan yana bulunmaz 
» Türkçe’de f,j,h sesleri bulunmaz 
» Türkçe kelime başında c,l,m,n,r,v,z sesleri bulunmaz 
» Türkçe kelime sonunda b,c,d,g sesleri bulunmaz 
» Türkçe’de iki ünsüz yan yana gelmez 
» Türkçe cmlede özne başta, yüklem sonda, tamlayıcılar ve zarflar arada bulunurlar 
» Türkçe’de isim çekiminde her hal için ayrı bir ek kullanılır 
» Türkçe kelimelerde vokal uyumu vardır ( Büyük küçük ünlü uyumu ) 
» Türkçe; iyelik (mülkiyet) için bir ım sıfat, edat mahiyetindeki kelimeleri değil ekleri kullanır 
» Türkçe fiil bakımından oldukça zengin bir dildir 
» Türkçe’nin beşi haber dördü tasarlama olmak üzere 9 kipi vardır Ayrıca; rivayet, hikaye, şart olmak üzere 3 biçimde çekimi vardır 

6 3 6