Cevaplar

2012-09-25T17:38:50+03:00

Paramesyum olur kesinlikle ..

1 1 1
En İyi Cevap!
2012-09-25T18:00:06+03:00

 1. Bir Hücreli omurgasızlar                    2.Çok hücreli omurgasızlar

1— Kök bacaklılar(Amip)                            1— Süngerler

2— Kamçılılar(Öglena)                               2— Selentereler

3— Sporlular(Sıtma Plazmodyumu)             3— Solucanlar

4— Haşlamlılar(Terliksi hayvan)                  4— Derisi Dikenliler

                                                                5— Yumuşakçalar

                                                               6 — Eklem Bacaklılar

 

BİR  HÜCRELİ  OMURGASIZ  HAYVANLAR

Bir hücrelilerin hepsi sularda yaşarlar.

 

 

AMİPLER

Örnek                                     : Amip

Özellikleri:

—   Vücudun belli bir şekli yoktur.

—   Beslenme ve hareketleri yalancı ayaklarla olur.

—   Eşeysiz olarak bölünmeyle çoğalırlar

 

ÖGLENA

Örnek                                     : Kamçılı hayvan

Özellikleri               :

—   Kloroplastları vardır. Fotosentez yaparlar.

—   Işığa duyarlı göz lekeleri vardır.

—   Kamçıyla yüzerek hareket ederler.

—   Eşeysiz olarak bölünmeyle çoğalırlar.

—   Hem bitki hem de hayvan özelliği gösterirler.

 

SPORLULAR

Örnek                                                    : Sıtma Plazmodyumu

Özellikleri                              :

—   Hepsi parazittir

—   Hareket organelleri yoktur.

—   Eşeysiz olarak sporlanarak çoğalırlar

—   Sıtma plazmodyumu “anofel” denilen sivrisineklerin tük-

       rük bezinde yaşar. Sivrisineğin insan kanını emmesiyle

       insana bulaşır. İnsanda “sıtma hastalığı” nı yaparlar.

       Sıtma hastalığı “kinin” denilen ilaçla tedavi edilir.

 

HAŞLAMLILAR

Örnek                                     : Terliksi hayvan (paramezyum)

Özellikleri               :

—   Hareketleri kirpiklerle(ince titrek tüyler) olur.

 

 

 

—   Eşeysiz olarak bölünerek çoğalırlar.

 

—   Besinlerini ağızla alırlar.

—   Boşaltım kontraktil kofullarla olur.

—   Bir hücrelilerin en gelişmiş örneğidir.

 

   
1 5 1