Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-03T16:54:49+02:00

1. 1. Kütlenin Korunumu Yasası (Lavosier Yasası) 1. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O 17 gr 40 gr x 27 gr Yukarıdaki tepkimede kaç gram NO oluşmuştur?, 2. H2 + 1/2O2 → H2 O ? olan yere kaç gelmelidir? ? 16gr 18gr 3. 24,5 gram X katısı ısıtılınca 14,9 gram Y katısı ve Z gazı oluşuyor. Buna göre Z gazının kütlesi kaç gramdır? 4. 40 gr hidrojen gazı ile 40 gr oksijen gazının tepkimesinden 32 gram oksijen gazı arttığına göre oluşan bileşiğin kütlesi kaç gramdır? 5. 12 gram karbon,bir kabın içindeki hava ile reaksiyona sokulduğunda 16 gram karbondioksit gazı elde edilmektedir. Buna göre kabın içindeki havanın kütlesi kaçtır?(Havanın 1/5 i oksijendir) 2. Sabit Oranlar Yasası (Proust Yasası) 1. 9 gram H2O nun 8 gramı oksijen, 1 gramı hidrojendir.Buna göre sudaki elementlerin kütlece birleşme oranını yazınız. 2. 0,4 gr hidrojen ve 4,8 gr karbonun tepkimesi sonucu oluşan asetilen gazındaki elementlerin kütlece birleşme oranı kaçtır? 3. AB2 bileşiğinde kütlece birleşme A/B =1/3 tür. Buna göre 12 gr B ile kaç gr A birleşir? 4. SO3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı S/O=2/3 tür. 27 gr oksijen ile kaç gr S birleşir? 1

0