Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-08-31T02:01:30+03:00
Sosyal yapısı:
Osmanlı devleti başta doğrudan doğruya Türk unsuru ile kuruldu  ilerleyen yüzyıllarda sınırlar genişledikçe Devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklarda görülmeye başlandı
 Osmanlı giderek çok çeşitli milletlerden oluşan bir devlet halini aldı daha doğrusu farklı din ve milletlerden oluşan bir yapı almaya başladığı için bu niteliği kazandıOsmanlı devleti toplumu İslami hukuk ve örfi hukuk denile hukuk kurallarına göre biçimlendirildiBu arada kısaca İslami ve örfi hukuku anlatacak olursak

Siyasi yapısı:
Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve hukuki rejimi, daha çok bir sentez niteliği taşır. Osmanlı Devleti, her şeyden önce bir Türk ve İslam Devleti'dir. Bir yönüyle de İslamiyet öncesi Türk Devletleri’nin yapısal izlerini taşır.

Eski Türk Devletlerinde, siyasi yapılanmanın en önemli unsurlarından biri kenttir. Bu bağımsız bir şekilde aşiretler yani boylar halinde yaşayan halkın, barış içinde kalmasını sağlar. Osmanlı'da federatif bir yapı görülmekle birlikte kimi yerlerde de bu kent yapısına rastlanmaktadır.

II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet)Yükselme döneminin ilk Padişahıdır
0