1) atatürk hangi okullarda okudu sırasıyla

2)m. kemalingörüşlerinden etkilendiği yazar şair ve düşünürüler kimdir en az (2 tane)

3 )m kemal neden şama gnderildi ve ne örgütü kurdu ?

4:)mustafa kemal sırasıyla hangi savaşlarda bulundu ?

5)mustafa kemalin çanakkkale muharebeleri sırasında ordusune verdiği emir ?

6 :) mustafa kemalin büyük tarruz sırasında ordusune verdiği emirnedir ?

7 )mustafa kemalin askerlik mesleğini seçmesininsebepleri nelerdir ?

1

Cevaplar

2015-07-17T21:41:29+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
⇒Mustafa Kemal'in Okuduğu Okullar

-Mahalle Mektebi (Selanik)
- Şemsi Efendi Okulu (Selanik)
- Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)
- Manastır Askeri İdadisi (Manastır Şehri Makedonya)
- Harp Okulu (İstanbul)
- Harp Akademisi 

⇒Mustafa Kemal'in Görüşleri'nden Etkilendiği Yazar ve Şairler:

-Namık Kemal

-
Jean-Jecques ROUSSEAU

-Tevfik Fikret

-Ziya Gökalp

⇒Mustafa Kemal neden Şam'a gönderilmiştir ve ne örgütü kurmuştur?

Atatürk her zaman ülke sorunları ile ilgilenmiştir.Harp Akademi'sini bitirdikten sonra bu konulara ayrıca özen göstermeye başlamıştır.Bunu gören kimseler Atatürk'ün planlarını bozacağını düşündüğü için Suriye'ye gönderilmiştir.Burada ''Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'' ni kurmuştur.

⇒Mustafa Kemal Sırasıyla Hangi Savaşlarda Bulunmuştur?

-31 Mart Vakası

-Trablusgarp Savaşı

-II.Balkan Savaşı

-Çanakkale Savaşları

-Kafkas Cephesi

-Sina Filistin Cephesi

-Kurtuluş Savaşı

⇒Mustafa Kemal'in Çanakkale Muharebeleri Sırasında Ordusuna Verdiği Emir:

-
“Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.”

⇒Mustafa Kemal'in Büyük Taaruz Sırasında Verdiği Emir:

-
Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir

⇒Mustafa Kemal neden askerliği meslek olarak seçmiştir?

Mustafa Kemal'in yaşadığı çevre yani Selanik'te Askeri Rüştiye de okuyan çocukların okul kıyafetleri çok hoşuna gidiyordur.Bundan dolayı da büyüyünce asker olmak istemiştir.

İyi ödevler................

1 5 1