D-Fill in the blanks with past contınuous tense(8x2)

1-Janet……………………(watch) tv.

2-Bill and I…………………(go) to school at 8 o’clock this morning.

3- A:………………Sandra……………(play) chess with Mary? B:Yes,she……………

4- A:………………….the dogs…………….(run)in the field? B:No,they…………

1

Cevaplar

2015-04-13T19:11:41+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1-Janet is watching  tv.

2-Bill and I are going to school at 8 o’clock this morning.

 3- A: Is Sandra playing chess with Mary?          
    B:Yes,she is playing. 

4- A:Are the dogs running in the field?
B:No,they aren't running.
3 5 3