Cevaplar

2012-11-03T18:03:00+02:00

1)         1/500.000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak

       gösterilmiştir.Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-

       lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?        

       A) 1/10.000        B) 1/100.000       C) 1/500.000        

       D) 1/1.000.000            E) 1/2.000.000          

2)        Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden

       hangisi belirler?                

       A) Lejant            B) Kullanılan projeksiyon        

       C) Enlem ve boylam sistemi     D) Kullanılan sistem        

       E) Yerşekillerini gösterme biçimi                       

3)        Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile        

       batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?        

       A) 666      B) 1200     C) 1900      D) 2000     E) 2109               

4)        A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir. Bu uzaklık        

       haritada 5 cm olarak gösterilmiştir.Fakat bir başka ha-        

       ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir.İkinci hari-        

       tanın ölçeği nedir?                

       A) 1/220.000     B) 1/1.100.000     C) 1/1.400.000        

       D) 1/2.100.000            E) 1/4.400.000               

5)        Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-

       ğıdakilerden hangisidir?                

       A) Kroki daha ayrıntılıdır.                

       B) Planlar daha geniş alanları gösterir.        

       C) Planın ölçeği daha büyüktür.                

       D) Krokinin başlığı yoktur.                

       E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir.               

6)        Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi-        

       risi değildir?                

       A) Deniz kıyısından başlarlar.                

       B) Kapalı eğrilerdir.                

       C) Birbirleri ile kesişirler.                

       D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir.        

       E) Nokta ile de gösterilirler.                      

7)        İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı-        

       dakilerden hangisi bulunmaz?                

       A) Konum               B) İki nokta arası uzaklık        

       C) Dağların yükseltisi         D) Eğimli araziler        

       E) Nüfus dağılımı                      

8)        1/3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-

       çek alanı kaç km dir?                

       A) 985     B) 1450     C) 3250     D) 4500     E) 5145              

9)        Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası         

       1 cm olarak gösterilmiştir.                

       Haritanın ölçeği 1/2.500.000 ise İzmir ile Menderes ara-

       sı gerçek uzunluk kaç km dir?                

       A) 5       B) 25        C) 75        D) 100        E) 125            

10)                        km                

       5     0      5      10    15   20                

       Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dir.Bu çizgi ölçeği-

       ni kesir ölçek olarak nasıl gösteririz?        

       A) 1/ 100.000         B) 1/ 1.100.000     C) 1/ 10.000        

       D) 1/ 1.000.000                 E) 1/ 1.500.000              alıntıdır

0
2012-11-03T18:26:41+02:00

1)         1/500.000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak

       gösterilmiştir.Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-

       lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?        

       A) 1/10.000        B) 1/100.000       C) 1/500.000        

       D) 1/1.000.000            E) 1/2.000.000          

2)        Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden

       hangisi belirler?                

       A) Lejant            B) Kullanılan projeksiyon        

       C) Enlem ve boylam sistemi     D) Kullanılan sistem        

       E) Yerşekillerini gösterme biçimi                       

3)        Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile        

       batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?        

       A) 666      B) 1200     C) 1900      D) 2000     E) 2109               

4)        A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir. Bu uzaklık        

       haritada 5 cm olarak gösterilmiştir.Fakat bir başka ha-        

       ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir.İkinci hari-        

       tanın ölçeği nedir?                

       A) 1/220.000     B) 1/1.100.000     C) 1/1.400.000        

       D) 1/2.100.000            E) 1/4.400.000               

5)        Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-

       ğıdakilerden hangisidir?                

       A) Kroki daha ayrıntılıdır.                

       B) Planlar daha geniş alanları gösterir.        

       C) Planın ölçeği daha büyüktür.                

       D) Krokinin başlığı yoktur.                

       E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir.               

6)        Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi-        

       risi değildir?                

       A) Deniz kıyısından başlarlar.                

       B) Kapalı eğrilerdir.                

       C) Birbirleri ile kesişirler.                

       D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir.        

       E) Nokta ile de gösterilirler.                      

7)        İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı-        

       dakilerden hangisi bulunmaz?                

       A) Konum               B) İki nokta arası uzaklık        

       C) Dağların yükseltisi         D) Eğimli araziler        

       E) Nüfus dağılımı                      

8)        1/3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-

       çek alanı kaç km dir?                

       A) 985     B) 1450     C) 3250     D) 4500     E) 5145              

9)        Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası         

       1 cm olarak gösterilmiştir.                

       Haritanın ölçeği 1/2.500.000 ise İzmir ile Menderes ara-

       sı gerçek uzunluk kaç km dir?                

       A) 5       B) 25        C) 75        D) 100        E) 125            

10)                        km                

       5     0      5      10    15   20                

       Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dir.Bu çizgi ölçeği-

       ni kesir ölçek olarak nasıl gösteririz?        

       A) 1/ 100.000         B) 1/ 1.100.000     C) 1/ 10.000        

       D) 1/ 1.000.000                 E) 1/ 1.500.000              

 

0