1- [(p veya q)ve r ] veya [ (q ve r)' ve (p ve r)' ]

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir ?

A) 1 B) 0 C) p ve q D) p veya r E) q ve r

2- [(p veya q) veya p ] veya [ p' ise q ]'

bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir ?

A) p' ve q' B) 1 C) p ise q D) q ise p E) p ve q

NOT : Arkadaşlar acil lütfen yardım edin .....

Sadece puan almak için yazanlar şikayet edilir ....

1

Cevaplar

2012-11-03T19:13:42+02:00

1. sorunun cevabı  ((p veya q)ve r ]  veya  (q ve r)' ve (p ve r)' 

                               = (1 veya 0 ve r) veya (1 ve 0 ve 0 ve 1)

                              =  (1 ve 0) veya (0 ve 0)

                              = 0 veya 0

                              = 0

0