Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-25T17:57:01+03:00

BUZUL ÇAĞI

Dünya'nın ikliminin bugün­künden çok daha soğuk olduğu ve engin bir buz örtüsünün karaların büyük bir bölümünü kapladığı döneme buzul çağı denir. Daha önceleri de buzul çağları ya­şanmış olmakla birlikte, en son ve en çok bilinen buzul çağı yaklaşık 2.500.000 yıl önce başlamış ve yaklaşık 10 bin yıl önce sona ermiştir.
Buzul Çağı olarak adlandırılan bu son döneme girerken dünyanın iklimi günden güne soğumaya başladı. İskandinavya Dağla­rındaki buz örtüleri kalınlaştı ve güneye doğru yayıldı. En fazla yayıldığı dönemde, buz örtüleri Britanya Adaları'nın, Kuzey Al­manya ve SSCB'nin çok büyük bir bölümünü, bütün Kanada'yı ve ABD'nin kuzey bölümü­nü kapladı. Böyle bir buz örtüsü bugün ancak Grönland ve Antarktika'da görülebilir.
Buzul Çağı'nın gelişimi, buz örtüsünün yaygınlaşması ve sonra geri çekilmesi biçimin­de yalın bir çizgi izlemedi. Buz örtüsünün yayılması ve geri çekilmesi yaklaşık 20 kez yinelendi ve her "buzul ilerleyişi" dönemini, iklimin bugünkünden daha sıcak olduğu bir dönem izledi. Buzulların ilerlediği dönemler­de de dünyada tropik ormanlar ve tropik çayırlar vardı, ama bunlar ekvator boyunca uzanan dar bir kuşağa sıkışmıştı.


2 3 2
2012-09-25T18:04:39+03:00

Buzul Çağı ya da Pleistosen, Dördüncü Çağ'ın yeryüzündeki toprakların %30'undan fazlasının buzlarla kaplandığı bir dönemidir ve Pliyosen Çağ ile Holosen Çağ arasında yer almaktadır

Etimoloji 

Yunanca "eski" anlamına gelen pleistos ve "yeni" anlamındaki kainos kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuştur.

2 5 2