Cevaplar

2012-11-03T18:39:02+02:00

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu

-Cumhuriyet Dönemi edebiyatına ait öğretici metinleri inceleme

Öğretici Metin Örnekleri
1.Deneme
2.Makale
3.Gezi Yazısı
4.Hatıra (Anı)
5.Fıkra

TERİM ve KAVRAMLAR: Yenileşme Dönemi, Millet Dönemi, Millî Kimlik.

Açıklama:
Metni meydana getiren anlam birlikleri (cümleler) birer motiftir. Motiflerin birleşerek metnin temel düşüncesini / temasını oluşturur. Motiflerin birbirleriyle ilişkisi metnin plânını oluşturmaktadır. Bu dönemdeki sadeleşen Türkçe ile insanın kendisini her hâliyle ifade edebilmesi mümkün hale gelmiştir.

alıntı...

0
2012-11-03T18:55:44+02:00

şimdiye göre neler işlediyseniz

0