Cevaplar

2016-12-24T14:45:45+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Güneş ışığı enerjisi kullanılarak ATP sentezinin gerçekletirilmesine fotofosforilasyon denir.

Devirli fotofosforilasyonda;
-Elektron koptuğu ekosisteme geri döner.
-Sadece fotosistem-Ι görev yapar.
-Fotoliz gerçekleşmez.
-Atmosferik oksijen üretilmez.
-NADP⁺ molekülü görev almaz.
-Elektron kaynağı sadece fotosistem-Ι'dir.

Devirsiz fotofosforilasyonda ise;
-Elektron koptuğu fotosisteme geri dönmez.
-Fotosistem-Ι ve fotosistem-ΙΙ görev yapar.
-Fotoliz gerçekleşir.
-Atmosferik oksijen üretilir.
-NADP⁺ molekülü indirgenerek, NADPH'ye dönüşür.
-Elektron kaynağı; fotosistem-Ι, fotosistem-ΙΙ ve sudur.
2 4 2