Edebiyat 11.sınıf konularını (1-2. ünite) verip açıklamalarını da yazabilirmisiniz?

Örn: soru: Tanzimat 1. dönem özellikleri:

cevap: sanat için toplum anlayışı benimsenmiştir vb.

Googleda ARADIĞIMI BULAMIYORUM yeter ki verin acil NOT: LİNK TE OLSA OLUR

1

Cevaplar

2012-11-03T19:29:01+02:00

ü    Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

ü    Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri b u dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.

ü    Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır.(Birinci-ikinci dönem)

ü     Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır.

ü    Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir.

ü

ü    Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.

ü    Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.

ü    Roman, modern hikâye, tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

ü    Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı.

ü    Klasizim(Şinasi, A.Vefik Paşa) romantizm (N. Kemal, A. Mithat) den etkilenmişlerdir.

 

EDEBİYATIMIZDA “İLK”LER:

 

Edebiyatımızdaki ilk çeviri Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”tır. Edebiyatımızdaki ilk roman Şemsettin Sami’nin “Taaşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı romanıdır. Edebiyatımızdaki ilk gerçekçi roman Recaizade Ekrem’in “Araba Sevdası” adlı romanıdır. Edebiyatımızdaki ilk köy konulu gerçekçi roman Nabizade Nazım’ın “Kara Bibik” adlı romanıdır. Edebiyatımızdaki ilk tasvir ve tahlil ağırlıklı roman Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanıdır. Edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı komedisidir.

 

 

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

 

ŞİNASİ   (1826–1871)

ü    Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır.

ü    Asıl adı İbrahim’dir.

ü    İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.

ü    Halk için sanat görüşünü benimsemiştir.

ü    İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı.

ü    İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ

ü    İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL

ü    Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı)

                      Tercüme i Manzume (Çeviriler)

                       Müntehabat –ı Eşar(şiirleri)

                      Divan-ı Şinasi

                       Tasvir i Efkâr

 

NAMIK KEMAL (1840–1888)

 

ü    Vatan şairimizdir.

ü    Toplumcu bir sanat çizgisindedir.

ü    Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.

ü    Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.

ü    Romantizmin etkisindedir.

ü    Eserleri: ilk tarihi romanımız; CEZMİ

                     İlk edebi romanımız ;İNTİBAH

                    Tiyatroları : Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela,Celalettin Harzermşah

                   Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa’ya karşı)

                                              İrfan Paşa’ya Mektup, Takip

                  Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı Perişan

 

ZİYA PAŞA (1825–1880)

 

ü     İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat”eserini yazmıştır.

ü     Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten “Şiir ve İnşa”adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.

ü     Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.

ü     Terkib-i bent, terci i bent’leri meşhurdur.

ü     Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.

ü     Eserleri: Zafername, Harabat, Eş’ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent

 

 

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844–1912)

 

ü       Halk için roman geleneğini benimsemiştir.

ü       Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.

ü       İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan :”Letaif-i Rivayet”i yazmıştır.

ü       Romantizmden etkilenmiştir.

ü       Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Falatun Bey ve Rakım Efendi, Yer Yüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında.

 

ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850–1904 )

 

ü          Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır.

ü          İlk romanımız olan: Taaşşuk –U Talat ve Fıtnat adlı eseri yazmıştır.

ü          Kamus u Türkî adlı sözlüğü yazmış.

ü          Kamus u Fransevi ve Kamus-ı Alam’ı yazmıştır.

 

 

AHMET VEFİK PAŞA (1829-1892)

 

ü             Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır.

ü             Bursa’da kendi adıyla tiyatro kurmuştur.

ü             Halkın tiyatroyu sevmesi için özellikle Moliere’den çeviriler yapmıştır.

ü             İnfiali Aşk, Dudu Kuşlar, Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi ,Şecere-i Türk eserlerinden bazılarıdır.

 

 

 

 

 

 İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ

 

ü    Bireysel konulara dönülmüştür.

ü    Sanat, sanat içindir, görüşü benimsenmiştir.

ü    Dil oldukça ağırlaştırılmıştır.

ü    Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.

ü    Realizm ve natüralizm baskın akımlar olarak göze çarpar.

 

 

İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI

 

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847- 1914)

 

ü    İlk realist romanımız olan: ARABA SEVDASI’nı yazmıştır.

ü    Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır.

ü    Muallim Naci ile uzun yıllar süren “eski-yeni”kavgasında yeniyi savunmuştur.

ü    “Sanat  sanat içindir ve kafiye kulak içindir”.  Görüşünü benimsemiştir.

ü    Oğlunun erken ölümü onu bireysel ve hüzünlü eserler vermeye zorlamıştır.

ü    “Her güzel şiirin konusudur”diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır.

ü    Muallim Naci’nin Demdeme’sine karşılık ZEMZEME adlı kitabı yazmıştır.

ü    Tiyatroları: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat

ü    Şiirleri: Zemzeme, Nağme-i Seher

ü    Talim-i Edebiyat adlı eseri onun edebiyata dair görüşleri içeren en önemli eseridir.

 

 

 

 

 

 

 

ABDULHAK HAMİT TARHAN ( 1852–1937)

 

ü     Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.

ü    

 

0