Cevaplar

2012-11-03T20:04:37+02:00

algoritmayı bilmiyorum ama, 50 nin toplamda %5 i 10 dur 10x5: 50

0
2012-11-03T21:31:51+02:00

1-başla

2-a,b,c,d,e,toplam,sonuc

3-ürün fiyatlarını giriniz:a,b,c,d,e

4-toplam=a+b+c+d+e

5-eğer toplam<50 ise sonuc=(toplam/100)*3+toplam

6-eğer toplam >=50 ise sonuc=(toplam/100)*5+toplam

7-ekrana sonuc yazdır

8-bitir

-----------------------------------
Pascal İçin

uses crt;

var

a,b,c,d,e,toplam,sonuc;

begin

writeln ('Ürün Fiyatlarını Giriniz"); readln (a,b,c,d,e);

toplam:=a+b+c+d+e;

if toplam<50 then sonuc:=(toplam/100)*3+toplam else sonuc:=(toplam/100)*5;

writeln ('Sonuç=',sonuc);

readkey;

end.

 

Yardımcı Olabildiysdem Ne Mutlu Bana..

 

0