Peygamber nitelikleri nelerdir

1
Peygamberlerin örnek kişilikleri ve yol göstericilikte öncü olmaları nedeniyle belli niteliklerle donanmış olmalarını gerektirmektedir Bu nedenle peygamberlerin bazı üstün özellikleri ve kendine özgü nitelikleri vardır Onların bu özellikleri yapmakta oldukları görevi yerine getirmede ve vahyin öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır Kendilerine verilen elçilik görevlerini başarılı ve en iyi şekilde yapabilmişlerdir.

Cevaplar

2016-12-11T07:39:01+02:00
Emanet
İsmet
Sıdk
Fetanet
Tebliğ
0