Cevaplar

2012-11-03T20:13:36+02:00

T.C. Tarihi Cumhuriyet Dönemi
A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması: 

1. Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi. 

2. Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi. 

B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri: 

1. Cumhuriyet Halk Fırkası. 

2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması. 

3. Mustafa Kemal'e Suikast. 

4. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı. 

C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi. 

1. Osmanlı Devletinde Hukuk. 

2. Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları. 

3. Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri. 

D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri: 

1. Türk Harflerinin Kabulü. 

2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 

3. Medreselerin Kaldırılmamsı.

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-03T20:15:04+02:00

Cumhuriyetle birlikte türk toplumunda hangi değişiklikler meydana gelmiştir?


A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması: 

1 Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi 


2 Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi 

B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri: 

1 Cumhuriyet Halk Fırkası 

2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması 

3 Mustafa Kemal'e Suikast 

4 Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı 

C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi 

1 Osmanlı Devletinde Hukuk 

2 Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları 

3 Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri 

D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri: 

1 Türk Harflerinin Kabulü 

2 Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

3 Medreselerin Kaldırılmamsı 

 

1 1 1