Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-03T20:29:33+02:00
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemizde birtakım sosyal, siyasi ve kültürel değişmeler ya­şanmaya başlanmıştır. Cumhuriyet idaresi, yeni kalkınma planları, Atatürk ilke ve inkılâpları kısacası Avrupa medeniyetine ayak uydurma çabaları Türk milletinin hayatını derin den etki­lemiştir. Bütün bu değişme ve gelişmeler tabii olarak edebi eserlere de aksetmiştir.
Ülkemizde, 1940'lı yıllardan sonra siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli gelişme ve değişmeler meydana gelmiştir İkinci Duya Savaşı sıkıntıları, Türkiye'de çok partili sisteme geçiş, Birleşmiş Milletler ve Nato'ya üye oluşumuz, 1960 İhtilali ve anayasası 1970-1980 arası gençlik hareketleri ve olayları, 1980 İhtilali ve anayasası, Serbest piyasa ekonomisine geçiş, Sovyetler Birliğinin çöküşü, TRT dışında birçok televizyon kanalının kurulması, , Av­rupa ortak pazarına üye oluş ve AB süreci bu önemli gelişme ve değişmelerin birkaçıdır. Değişen tarihi, siyasi sosyal ve ekonomik şartlara bağlı olarak edebiyatımızda da gerek şekil gerek muhteva bakımından bazı değişiklikler görülür. _____________________________________________________________________________ http://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_dönemi_Türk_edebiyatı bak bu sayfadada bişeyler var _______________________________
0
2012-11-03T20:29:44+02:00

umhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın oluşumunda;A-Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen siyasi,toplumsal,ekonomik ve kültürel değişimler;1-Kurtuluş Savaşı2-TBMM’nin kurulması3-Cumhuriyeti ilanı4-Tek partili dönem-1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurulması-1927 -1937 yılları arasında Cumhuriyetçilik,Halkçılık,Milliyetçilik, Devletçilik, Devrimcilik ve Laiklik ilkelerinin parti tüzüğüne girmesi ve devrimler5-Milli Şef Dönemi(İnönü,1938)- 2. Dünya Savaşı-Köy Enstitüleri’nin kurulması(Hasan Ali Yücel)6-1950’li yıllar-Demokrat Parti’nin kuruluşu:Celal Bayar ve Adnan Menderes’in liderliği-Kore Savaşı ve Türkiye’nin 18 Şubat 1952’de NATO üyesi olması7-27 Mayıs 1960 Darbesi8-20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı9-12Eylül 1980 Darbesi10-28 Şubat 1997 Post-modern Darbe-8 yıllık kesintisiz eğitim kanunu-İmam Hatip ve Meslek Liseleri dahil ortaokul bölümlerinin kapatılması-İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın belediye başkanlığının düşürülmesi…B-Batı’dan gelen edebi etkiler(20.asır akımları);-Sürrealizm(Gerçeküstücülük)-Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)-Dadaizm-Fütürizm(Gelecekçilik)-Kübizm…C-Edebiyatımızın kendi içinde tekrara düşmesi,yeniliğini yitirmesi nedeniyle duyulan değişim ihtiyacı etkili olmuştur.

1 2 1