boslukları doldurursanız sevınırım.d

belirli bir hacme ve şekle sahip olan maddelere ............ madde denir

katı maddelerın şekil verilmiş halıne.........denir

sıvı maddelerın basınç etkısınde.........kabul edılır

özkütle ve ....... aynı anlamdadır

SI birim sisteminde hacim birimi....... tür

bir maddenin birim hacim kütlesine.......denir

SI birim sisteminde yoğunluk için ......denir

yoğunluk maddenin......baglıdır

maddelerin ortak özellikleri.......,........,.......dir

2

Cevaplar

2012-11-03T21:29:44+02:00

Madde Nedir: kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç değişik halde bulunur. örneğin, buz katı, su sıvı, su buharı ise gaz halindedir. bütün maddelerin eylemsizlik özelliği vardır. bütün maddelerin hacmi ve kütlesi vardır. bütün maddeler tanecikli bir yapıya sahiptir.

Maddenin ortak özellikleri
Maddenin kütle, hacim ve eylemsizlik olmak üzere üç tane ortak özelliği vardır.
Maddenin uzayda kapladığı yer, hacim olarak ifade edilir.
Kütle, madde miktarının bir ölçüsüdür, terazi ile ölçülür. Ağırlık, bir cismin üzerine yerkürenin uyguladığı çekim kuvvetidir.

Maddenin ayırt edici özellikleri
İki maddenin aynı ya da farklı maddeden mi yapıldığını anlamak için birtakım özellikleri araştırmak gerekir. Bunlar maddenin ayırt edici özellikleridir.

Maddenin ayırt edici özellikleri şekle, biçime ve miktara bağlı olmayıp, maddenin cinsine bağlıdır.

1) Öz kütle (yoğunluk)
2) Erime noktası ve kaynama noktası
3) Çözünürlük
4) Sıcaklıkla genleşme
5) Esneklik
6) İletkenlik

1 5 1
2012-11-03T21:31:11+02:00

katı biçim gaz kütle diğerlerini bilmiyorum

0