Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T10:10:57+02:00
Şiir - Şiir Antolojisi - Şiir Türleri

Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.

Şiir Türleri : Pastoral Şiir, Mesnevi Şiir, Dramatik Şiir, Didaktik Şiir, Lirik Şiir, Epik Şiir, Somut Şiir, Deneysel Şiir, Metafizik Şiir, Senfonik Şiir, Satirik Şiir.


1 1 1
2012-11-04T10:13:17+02:00

Bayram

Mevlâ bizi afvede 
Gör ne güzel ıyd olur 
Cürm ü hatalar gide 
Bayram o bayram olur 

Merhamet ede Rahîm 
Dermanı vere Hakîm 
Lutfede lutf-i Kadîm 
Bayram o bayram olur 

Feyz-i mehabbet-i Hak 
Nur-i hidayet siyak 
Cennet-i â’lâ durak 
Bayram o bayram olur 

Hakk’ı seven merd-i şîr 
Kalbi olur müstenîr 
Allah ola destigîr 
Bayram o bayram olur 

Merhametin kânıdır 
Afv ü kerem şânıdır 
Hep ânın ihsânıdır 
Bayram o bayram olur 

El tuta kitâbını 
Dil tuta hitâbını 
Can tuta şitâbını 
Bayram o bayram olur 

Mevlâ’yı candan seven 
Rıza-yı Hakk’a even 
Lüft-i Hüdâ’ya güven 
Bayram o bayram olur 

Hakk’ı seven dîl ü cân 
Aşkı eden heyecân 
Feth ola bâb-ı cinân 
Bayram o bayram olur 

Bahr-i keremden Hüdâ 
Gark eden nûr-i Hüdâ 
Afv ola bây u gedâ 
Bayram o bayram olur 

Ganîler ede kerem 
Ref’ ola derd-i verem 
Sahî ola muhterem 
Bayram o bayram olur 

Nûr-i hidayet dola 
Dilde hidayet bula 
Nâsırın Allah ola 
Bayram o bayram olur 

Tevhîd ede zevk ile 
Hakk’ı seve şevk ile 
Tasdîk inerse dile 
Bayram o bayram olur 

Dilde ki Rahmân olur 
Dertlere dermân olur 
Azâde fermân olur 
Bayram o bayram olur 

Lutfî’ye lutf u kerem 
Dâhil-i bâb-ı harem 
Dâima Allah direm 
Bayram o bayram olur
2 1 2