Cevaplar

2012-11-04T10:42:47+02:00

1- Karadeniz Bölgesi:

·         Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel uzanması, ·         Enlemin de etkisiyle nemli Karadeniz ikliminin oluşması, ·         Gür ormanların bulunması, ·         Kıyı boyunca nüfus ve yerleşmenin yoğun olması,

2- Marmara Bölgesi:

·         Yüksekliği az olan ova ve platoların geniş yer kaplaması, ·        Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliği göstermesi, ·        Türkiye'nin ve bölgenin en gelişmiş kenti olan İstanbul'un bu bölgede yer alması, ·        Sanayi, ticaret ve ulaşımın çok gelişmiş olması,

 

3- Ege Bölgesi:

·         Dağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü  ovalarının  yer alması, ·         Deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulabilmesi, ·         Kıyıların çok girintili çıkıntılı olması, ·         Büyük bir liman şehrimiz olan İzmir’in burada yer alması, ·         Nüfusun kıyı kesiminde yoğun olması,

 

4- Akdeniz Bölgesi:

·         Batı ve Orta Toros dağlarının kıyıya paralel uzanması, ·        Dağların,  kıyının hemen gerisinde yükselmesi nedeniyle kıyı ovalarının genellikle dar olması, ·        Tipik Akdeniz ikliminin etkili olması, ·        Nüfusun, özellikle tarım,  sanayi ve  ticaretin geliştiği yörelerde toplanması,

 

5- Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

·        Güneydoğu Torosların güneyinde, ova ve platoların geniş yer kaplaması, ·        Orta kesiminde Karacadağ volkanik dağının; doğu kesiminde ise Mardin Eşigi'nin yer alması, ·        Buharlaşmanın çok fazla olması. Yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi, ·        Özellikle batı kesiminde Akdeniz iklimi etkilerinin görülmesi, ·        Türkiye'nin petrol üretim bölgesi olması,

 

6- Doğu Anadolu Bölgesi:

·         Ortalama yüksekliğinin fazla olması. ·         Birbirine paralel sıradağlar ile volkanik dağların bulunması. Bu dağlar arasında yüksek ova ve platoların yer alması. ·        Yükseklik ve denizden uzaklığa bağlı olarak karasal iklimin etkili olması, ·         Nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması, ·         Hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması.

 

7- İç Anadolu Bölgesi:

·        Etrafı yüksek dağlarla çevrili ova ve platoların geniş yer kaplaması, ·         Bölgede genellikle karasal iklimin etkili olması, ·         Başkent Ankara'nın burada yer alması, ·         Buğday tarımının ön planda olması.

 

1 1 1
2012-11-04T11:32:39+02:00

1- Karadeniz Bölgesi:

·         Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel uzanması, ·         Enlemin de etkisiyle nemli Karadeniz ikliminin oluşması, ·         Gür ormanların bulunması, ·         Kıyı boyunca nüfus ve yerleşmenin yoğun olması,

2- Marmara Bölgesi:

·         Yüksekliği az olan ova ve platoların geniş yer kaplaması, ·        Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliği göstermesi, ·        Türkiye'nin ve bölgenin en gelişmiş kenti olan İstanbul'un bu bölgede yer alması, ·        Sanayi, ticaret ve ulaşımın çok gelişmiş olması,

 

3- Ege Bölgesi:

·         Dağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü  ovalarının  yer alması, ·         Deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulabilmesi, ·         Kıyıların çok girintili çıkıntılı olması, ·         Büyük bir liman şehrimiz olan İzmir’in burada yer alması, ·         Nüfusun kıyı kesiminde yoğun olması,

 

4- Akdeniz Bölgesi:

·         Batı ve Orta Toros dağlarının kıyıya paralel uzanması, ·        Dağların,  kıyının hemen gerisinde yükselmesi nedeniyle kıyı ovalarının genellikle dar olması, ·        Tipik Akdeniz ikliminin etkili olması, ·        Nüfusun, özellikle tarım,  sanayi ve  ticaretin geliştiği yörelerde toplanması,

 

5- Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

·        Güneydoğu Torosların güneyinde, ova ve platoların geniş yer kaplaması, ·        Orta kesiminde Karacadağ volkanik dağının; doğu kesiminde ise Mardin Eşigi'nin yer alması, ·        Buharlaşmanın çok fazla olması. Yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi, ·        Özellikle batı kesiminde Akdeniz iklimi etkilerinin görülmesi, ·        Türkiye'nin petrol üretim bölgesi olması,

 

6- Doğu Anadolu Bölgesi:

·         Ortalama yüksekliğinin fazla olması. ·         Birbirine paralel sıradağlar ile volkanik dağların bulunması. Bu dağlar arasında yüksek ova ve platoların yer alması. ·        Yükseklik ve denizden uzaklığa bağlı olarak karasal iklimin etkili olması, ·         Nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması, ·         Hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması.

 

7- İç Anadolu Bölgesi:

·        Etrafı yüksek dağlarla çevrili ova ve platoların geniş yer kaplaması, ·         Bölgede genellikle karasal iklimin etkili olması, ·         Başkent Ankara'nın burada yer alması, ·         Buğday tarımının ön planda olması.

 

1 5 1