Cevaplar

2012-11-04T10:46:41+02:00

osmanlının baya bir düşüşü oldu bunun yüzünden devletimiz ağır hasarlar gördü

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T10:47:27+02:00

Osmanlı Devleti’nin kurucuları Türklerin Oğuz Boyunun, Bozoklar kolu, Gün-Han soyundan gelen Kayı Oymağıdır. Kayılar Anadolu Selçukluları zamanında Anadolu’ya gelmiş ve Selçuklulara bağlı bir uç beyliği olarak Söğüt ve çevresine yerleşmiştir. 1243 yılında Moğollarla Selçuklular arasında yapılan Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu egemenliği Moğol-İlhanlı Devleti’nin eline geçti. 1281 yılında Kayı Boy Beyi Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle oymak beyliğine Osman Bey geçti. Durumdan yararlanan Osman Bey, İlhanlı Devletinden de onay alarak beyliğin bağımsızlığını ilan etti.

Osmanlıların ilk dönemlerine ilişkin kesin, yazılı, tarihsel ve toplumsal belgelere rastlanmaz. Var olan belgeler Anadolu Selçuklu ve Bizans belgeleridir. Bunun nedeni Osmanlılarda tarihsel kayıtların tutulmasına Birinci Murat zamanında başlanmasıdır. Birinci Murat zamanına kadar ki bilgiler daha çok söylencelere dayanır. Bu nedenle Osmanlılarla ilgili ilk bilgiler kesinlik kazanmamıştır.

Osmanlı Beyliği, bulundukları yerin ekonomik, askeri ve siyasal önemi, çökme sürecine giren Bizans İmparatorluğu’na komşu olmaları, devlet ve ülke yöneticiliğindeki becerileri, adil ve akılcı-pragmatik bir yöntem uygulamaları, kurulduğu dönemde Anadolu’da etkin olan güçlerden gazi ve komutanların, ahilerin, Türkmen ve Tatar aşiretleriyle Anadolu Türkmen Beyliklerinin ekonomik ve askeri desteğiyle, Osmanlı ailesinin Tanrı-kut özelliğine sahip olması beyliği kısa sürede güçlendirerek Dünya tarihinde yüzlerce yıl önemli rol oynayacak olan Osmanlı Devleti’ne dönüştürmüştür.

Osmanlılar 1299-1389 yılları arasında, Anadolu’daki Türkmen beylikleriyle savaşmamaya, onlarla dost olmaya özen gösterirken; batıda özellikle Bizans İmparatorluğu ile düşmanlıkları olan Bizans tekfurlarına (derebey) karşı saldırıya geçmiş, ele geçirdiği topraklara da Anadolu’daki Türkmen ve Tatar aşiretlerini yerleştirmiş, bu topraklarda Ahiliklerin ve tarikatların örgütlenmesini sağlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin 1299-1389 tarihlerinde uyguladığı politikanın Anadolu halkının umutlarını ve beklentilerini karşılaması nedeniyle bu toplumsal güçler var güçleriyle Osmanlı oluşumuna tam destek vermiştir.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu sıralarda etnik ve mezhepsel çatışmalar içinde bulunan, Balkanlarda; Bizans İmparatorluğu, Bulgarlar, Sırplar ve Arnavutlar. Orta Avrupa’da; Eflak ve Boğdan Voyvodalıkları, Macar Krallığı ile Bosna ve Hırvat Krallıkları. Orta Doğu’da; Moğol-İlhanlılar, Moğol-Altınorda Devleti ve Memluklar. Anadolu’da ise; Karasioğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları, Karamanoğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları, Tekeoğulları, Dulkadiroğulları, Candaroğulları ve Eretna Beyliği, Kadı Burhan ed-Din Devleti ve Trabzon Rum Devleti egemenlik sürmekteydi.

 

0