Cevaplar

2012-09-25T18:52:32+03:00

Yine, “eğer ve ancak-ise” bağını kullanarak birden fazla önermeden çift şartlı önermeler kurulabilir. Bu tür önermeler doğal dilde daha az kullanılmasına rağmen, fizik ve matematikte sık sık kullanılmaktadır.

Örnek: “Eğer ve ancak çalışanlar ücretlerde aşırı artış talep ederlerse enflasyon düşmez.”

Aynı cümle şu şekilde de ifade edilebilir: “Eğer, çalışanlar ücretlerde aşırı artış talep ederlerse enflasyon düşmez, ve eğer enflasyon düşmezse çalışanlar ücretlerde aşırı artış talep ederler.”

Cebirde olduğu gibi, sembolik veya matematiksel mantıkta da, önermeler yerine önermesel değişkenler kullanılır (P, Q, R, S, T harfleri gibi).

1 5 1
2012-09-25T18:53:54+03:00

Ve = Eğer herhangi bir önerme yanlışsa sonuç yanlıştır.

Veya = Eğer herhangi bir önerme doğruysa sonuç doğrudur.

İse = 1. önerme doğru 2. önerme yanlışsa sonuç yanlıştır(diğer seçenekleer doğrudur.)

Ancak ve Ancak = Önermelerin hepsi aynı durumda ise(hepsi doğru ya da yanlış) sonuç doğrudur.

2 5 2