Cevaplar

2012-11-04T15:21:09+02:00

kolay gelsinnnnnn....

KİLİT

Yazarı: Mustafa Necati Sepetçioğlu 1932 Zile doğumlu. İlk ve ortaokulu Zile'de okuduktan (1947) sonra İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni (1950) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1956). İstanbul Belediyesi şubelerinde memurluk, Türkiye Kızılay Derneği'nde Neşriyat Müdürlüğü (1962), İstanbul sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde şeflik, Milli Eğitim Basımevi (1968) ve Derleme Müdürlüğü (1974) yaptı. İlk hikayeleri Sivas'ta çıkan Hakikat gazetesinde yayımlanmıştı (1948). Daha sonra hikayeleri İstanbul, Yol, Türk Yurdu, Türk Dili (1955-59). Türk Edebiyatı dergilerinde yer aldı. Çağlayanlı Vadi adlı romanı Vatan gazetesinde tefrika edilmişti (1964). Nehir roman denilebilecek bir grup romanında Malazgirt zaferinden (1071) başlanarak Osmanlı'nın fetret devri ve İstanbul'un fethine kadar Türk tarihi konu alınırken, diğer romanlarında günümüz Türkiye'sinde yaşanan toplumsal değişim ve sonuçları işlenmiştir.

Türü: Tarihi Roman

Sayfa Sayısı: 287

Konusu: Selçuklunun kuruluşundan Malazgirt Savaşı’na kadar başından geçen temel olaylar

Kahramanları:
Alpaslan: Romanın baş kahramanı
Çağrı Bey: Alpaslan’ın babası
Tuğrul Bey: Alpaslan’ın amcası
Sarı Hoca: Alpaslan’ı çocukluğunda itibaren yetiştiren, ona ilim öğreten çok değerli, bilgili bir kişi
Sav Tekin: Alpaslan’a küçükken ata binmeyi, avlanmayı öğreten; büyüyünce Alpaslan’ın, kızı Selcen’le evleneceği yiğit bir kişi
Küpeli Hafız: Sarı Hoca’nın çok yakın arkadaşı
Afşin: Alpaslan’ın çocukluk arkadaşı
Ersagun: Alpaslan’ın amcasının yeğeni

Yer ve Zaman:Orta Asya, Anadolu: 11. yy’nin ortaları

Dil ve Anlatımı: Bazı yerlerde eskiye ait Türkçe kelimeler kullanılmış. Bunların az olması okuyucuyu sıkmıyor. Genel olarak akıcı ve sürükleyici bir anlatımı var.

Ana Düşüncesi: İsteklerimizi bir anda gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Her şeyin belli bir sırası ve zamanı vardır. Amacımızı yerine getirmek için daima sabırlı olmalı, çalışmalı ve doğru zamanı seçmeliyiz.

0