Cevaplar

2012-11-04T12:34:49+02:00
 

I   : Ben
You   : Sen
He / She / It   : O (Erkek, Dişi; Cansız-ve hayvan)

We   : Biz
You   : Siz
They   : Onlar
Me   : Beni, bana
You   : Seni, Sana
Him /Her / It   : Onu, ona

Us   : Bizi, bize
You   : Sizi, size
Them   : Onları, onlara

Myself : Kendim
Yourself : Kendin
Himself /Herself /Itself : Kendi

Ourselves : Kendimiz
Yourselves : Kendiniz
Themselves : Kendileri

Mine   : Benimki
Yours   : Seninki
His / Hers / Its   : Onunki

Ours   : Bizimki
Yours   : Sizinki
Theirs   : Onlarınki

My : Benim
Your : Senin
His / Her /Its : Onun

Our : Bizim
Your : Sizin
Their : Onların

0
2012-11-04T14:13:00+02:00

İyelik sıfatlarını (possesive adjectives) öğrenirken, bir isimle birlikte kullanıldıklarını, ismin önüne gelerek kime ait olduklarını öğrenmiştik. İyelik zamirleri ise, ismin yerine kullanılarak yine aidiyet bildirirler.

Örnek vermek gerekirse,

Tom’s car is black, mine is red.
(Tom’un arabası siyah, benimki kırmızı.

İngilizce’de yine zamir sayısı kadar, iyelik zamiri vardır. Sırasıyla yazalım.

I - mine (benimki)
you - yours (seninki)
he - his (onunki)
she - hers (onunki)
it - its (onunki)
we - ours (bizimki)
they - theirs (onlarınki)

Siz de aşağıdaki iyelik zamirlerini kullanarak benzer cümleler yazınız.
Farklı zamirler kullanmaya, ve mümkün olduğunca çok örnek cümle yazmaya özen gösteriniz.

Sahiplik sıfatları olarak bilinir .Bir kimseye bir şeyin ait olduğunu ifade etmekte kullanılır.

Subject pronoun Possessive adjective you -sen your-senin I-ben my -benim he-erkekler için o his-onun we-biz our-bizim it-cansızlar için o its-onun she-dişiler için o her-onun they-onlar their-onların

This is my internet site.
Bu benim internet sitem.

Bring your toys here.
Oyuncularını buraya getir.

I hate his look.
Onun görünüşünden nefret ediyorum.

She listens to her favorite singer.
Favori şarıkıcısını dinliyor.

I cut its edge.
Onun kenarını kestim.

Uyarı : “its” bir possesive pronoun dur ,” it’s” ise” it is” in kısaltmasıdır.Birbirinden farklı şeyler olduğunu bilin.

Possesive Pronouns/İngilizce İyelik Zamirleri
i ben My [may] benim You sen Your [yur] senin He o (erkek) His [hiz] onun She o (kadın) Her [hır] onun It o (cansız) Its [its] onun We biz Our [aur] bizim You siz Your [yur] sizin They onlar Their [dher] onların
His car (onun arabası)
My book (benim kitabım)
Your sister (senin kız kardeşin)
Our school (bizim okulumuz)
Her notebook (onun defteri)
Their house (onların evi)

İyelik zamirleri tek başına kullanılmazlar. Kendilerinden sonra mutlaka bir isim gelmelidir. Tek başına kullanılan zamirler ise aşağıdaki şekildedir.

mine - benimki
yours - seninki
his - onunki (erkek)
hers - onunki (bayan)
its - onunki (cansız ve hayvan)
ours - bizimki
yours - sizinki
theirs - onlarınki

Örnekler:

This is a car. (Bu arabadır)
This is my car. (Bu benim arabamdır.)
This is mine. (Bu benimkidir.)

This is your book. (Bu senin kitabındır.)
This is yours. (Bu seninkidir.)

This is our house. (Bu bizim evimizdir.)
This is ours. (Bu bizimkidir.)

 
0