1-) a³-64b³ = 80

a²+16b² = 16- 4ab ise a-4b ifadesinin değerini bulunuz.

2-) Boşlukları doldurunuz.

a) (2a-b)² = ...a² ....ab....b²

b) (a...)² = a² -6a +9

c) (m-3n)² = ...m² ...mn ... n²

3-) (√x-1).(√x+1).( x+1).(x²+1)= 24 ise x=?

4-) m²- n² = 20 ve m-n = 2 ise m.n = ?

5-) a³ - 2a² - a+2 ifadesini carpanlarına ayırınız.

6-) x² + x-y² -y ifadesini çarpanlara ayırınız.

7-) a,b ∈ R ve 3ab² + b³ = 26, 3a²b + a³ = 38 ise a+b = ?

1

Cevaplar

2012-11-04T12:48:56+02:00

5 te yanlışlık var a kare olmasın a küp çaarpanına ayrılmaz

0