Cevaplar

2015-07-01T16:40:37+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Bu sorular tarihin kilit noktalarıdır değerli arkadaşlar . 

1 - sanayi devrimi nedir ? 
        
          18 . yüzyılın ortalarında baş gösteren birleşik krallık veya günümüz adıyla her ikiside aynı anlama gelen ingilterede başlamıştır. ( güneş batmıyan ülke lakabıdır adı değil ) peki neden sanayi devimine gereksinim duymuşlardır ? 
  çünkü ellerindeki tüm imkanları kullanarak türketmiş ve artık yeni buluşların makineleşme döneminde hız kazandığı fakat bilimin savaş stratejisi olarak kullanılarak yeni kıtalarda yeni sömürgeler ve yeni hammadde ile pazarlar kurarak bir imparatorluktan ziyade dünya hakimi olma çabaları sonucu sanayi devirimi atılmıştır ve daha sonra almanya , italya ve fransada bu devrime cevap vererek 1. dünya savaşının başlamasına neden olmuşlardır ( 1914 ) 

2- rönesans nedir ? 
   
         rönesans demek italyanca bir kelime olup yeniden doğuş anlamını nitelendirir fakat bu kelimenin söyleniş tarzı ilahi olarak açıklanmaktadır . 15. ve 16. yüzyılların sonlarına doğru ortaya italyada çıkmıştır fakat sadece italyanın kendine özgü bir yeniden doğuşu sayılaamaz neden ? çünkü batıya doğru yelken açarak aynı nazilerin tüm avrupayı istila etmesi gibi rönesansta bilimin ışığında sanatın ve ressamlığın sonsuzluğuyla tüm avrupayı esir almıştır. 
    peki bu neden italyada yani romada başlamıştır ? 
italyada başlamasının nedeni söyle açıklayabiliriz skolastik düşünce adı altında topladığımız dinin yönetime , eğitime ve hatta askeriyeye bile karışarak kendilerini her zaman kutsal kabul ettirme ve asla unutulmaması için üstelemeleri sonucu ortaya çıkar ve papda venedikte yönetime karıştığı için italyada çıkması normal sayılır. 
 ayrıca bu skolastik ve yalancı hükümlerin farkına varan avrupa halkı artık bir güce yani papanın mutlak hakimiyetine son vermek için sarayın etrafını ablukaya alarak papa 6. sixusu sarayının içinde çarmığa gererek ve yanında çalışan 22 papazıda bunların içinde kardinal 8 . tomas da hil 24 kişiyi çarmğa gererek 1 ay içerisinde idam etmişlerdir . böylelikle rönesans kazanır ve papalığın gücü sadece dinde etkin kılınmaya başlar. fakat günümüzde hala papa din adamı vardır neden diye soracaksınz biliyorum ? bunun nedeni hristiyanlar genel anlamda sazanlardır yani başlarında birisi olmayınca kendilerini kurtlara emanet edilmiş kuzu gibi sanırlar o yüzdende papalığı tekrardan yetkilerini sınırlandırarak varlığını sürdürmesine izin vermişlerdir. 

3-  reform nedir ? 
     
        reformun üzerinden genel anlamda geçmek gerekr aslında tarihe sadece dini anlamda yenilik kazandırmıştır ( sadece katolikler yani hristiyanlar adına ) 
16. yüzyılın başlarında almanyada marthin luther öncülüüğünde bir isyan diyebiliriz yapılma amacı dinin yeniliklere açık olmasını sağlamak yani günümüzde heykeller müslümanlar için fazla raabet görmeyen bir sanattır . fakat bunun gibi bir durumuda hristiyanlar için çevirdiğimizde onlarında müslümanların dinde bazı şeyleri esirgedikleri yenilikler güzellikler vardır işte çıkma nedeni bu yenilikleri hristiyanlara da kazandırabilmektir. 

1517 ile 1527 yılları arasında martin luter önderliğinde başlatılan bu hareketlenme ilerde katoliklerde yani hristiyanlarda yeni bir mezhep olan protestanlık mezhebini ortaya çıkarır . protestanlığa geçen milyonlarca hristiyan vatandaş papanın gücünü azaltarak mecazi anlamda sadece 1 avuç insana hükmedecek hale gelir rönesansın da etkisiyle papa buna askeri ve yönetim dahil edemezken sadece kendi rahatlığı ve makamından OGSBURG  antlaşması ile protestanlık mezhepini hristiyanlığa dahil eder. 

0