Cevaplar

2012-11-04T13:04:16+02:00

Karapapak adı, siyah astragan kalpak giydikleri için Kafkasya'daki komşu halklar tarafından verilmiştir.[3] Karapapakların diğer bir adı olan "Terekeme" ise Arapça'daki, Türkmenler sözcüğünün karşılığı olan Terâkime sözcüğünden kaynaklanmaktadır.[4] "Terekeme" terimi “yurtlarını terk edenler” anlamında kullanılmaktadır.[5][6]

Çoğu zaman Terekeme olarak da adlandırılan Karapapaklar, Brockhaus ve Efron Ansiklopedik Sözlüğüne göre ayrı bir etnik grup olarak tanımlanmış olsa bile sıklıkla Azerbaycan Türklerinin bir alt etnik grubu olarak tanımlanmaktadır.[7] Fahrettin Kirzioğlu ve Zeki Velidi Togan gibi bazı tarihçilerin teorilerine göreyse Karapapakların soyu Kumuklara dayanmaktadır.[8] Terekemeler, asıl itibariyle, Gürcistan'ın güneyinde, Ermenistan'ın kuzeybatısında, Dağıstan'ın güneyinde, Azerbaycan'ın iç ve kuzeybatı topraklarında yaşamaktaydılar.[9] Güney Kafkasya'nın Rus işgaline uğramasıyla birlikte 1813 ve 1828 yılları arasında Osmanlı Devleti ve İran'a yoğun göç hareketleri yaşanmıştır. Osmanlı-Rus Savaşı Rusya'nın sınırlarını Kars'ı da içe alacak şekilde genişlemesiyle sonuçlanınca, Terekemelerin yerleşim yerleri yeniden Rus egemenliği altına girdi. Rus Devrimi sonrası başlayan Sovyet yönetiminin ardından Karapapaklar, Sovyetler Birliğinde ayrı bir millet olarak tanımlanmaya başlanmıştır. 1930'larda Karapapakları ayrı bir millet olarak kabul etme politikası durduruldu ve 1944 yılında Karapapaklar, Ahıska Türkleri ile birlikte kitleler halinde Orta Asya'ya sürüldüler. 20. yüzyılın ortalarında nüfus sayımlarında Ahıska Türkleri ve Azerbaycan Türkleri ile birlikte sayılan Karapapaklar, günümüzdeki sayımlarda kendisini Karapapak veya Terekeme adlarıyla tanıtan kitleler tespit edilmiştir. 1926'da Sovyetler Birliğinin yaptığı nüfus sayımına göre ayrı bir millet olarak dahil edilen Karapapakların Güney Kafkasya'daki nüfusu 6,311 olarak tespit edilmiştir.

1 5 1
2012-11-04T13:11:12+02:00

Kalpak kesik koni biçiminde deri, kürk ya da kumaştan yapılmıştır.

Başlık genellikle başı korumak için giyilen şapkadır.

3 4 3