Cevaplar

2012-09-25T19:05:21+03:00

14 - Sunum 
uyum
kısa
okuyabilmeli
dinleyiciyi
konuşmacıyı
 Y D D Y D D D D D D D D

Hedefini belirler - Bilgi ve belgeleri toplar.
İyi bir planlama yapar - görsel , işitsel amaçları hazırlar.
Dinleyici hakkında bilgi edinir - sunum yöntemini belirler 

1 5 1