Cevaplar

2013-09-20T21:17:00+03:00
Türk Tarihindeki En Önemli Olaylar 1- İslamiyet’inin Hindistan’a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti Gaznelilerdir. 2- İslamiyet’ten Önceki Türk Devletlerinde, ölen kişinin silahı ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi, ölümden sonra da hayat olduğuna inandıklarını göstermektedir. 3- Macaristan’da yapılan kazılarda Avarlar’a ait pek çok tunç, gümüş ve altın ziynet eşyası bulunmuştur. Bu bilgiye bakılarak Avarlar’ın değerli madenleri tanıdıkları söylenebilir. 4- İslamiyet’ten Önce kurulan Türk Devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere Kurultay denir. 5- Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin en önemli nedeni, Kuraklık nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olmalarıdır. 6-  Orta Asya’da Türklerin takvim düzenlemiş olmaları, Gökbilim ile ilgilendiklerini göstermektedir. 7- Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdükleri için, yaptıkları sanat eserleri taşınabilir nitelikteydi. Sanat eserleri arasında halıların yaygın olması buna bir kanıt olarak gösterilebilir. 8- Anadolu Selçuklu paralarını, Osmanlı paralarından ayıran özelik;  paralarının üzerinde Sultanların portreleri ve aslan resimleri bulunmasıdır. 9- Uygurların Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleri, sanat alanında gelişmelerinde etkili olmuştur. 10- Türk Devletlerinde, önceki dönemlerde ekonomik etkinlikler yalnız hayvancılığa dayanıyordu. Daha sonra bu durum değişmiş, tarım önem kazanmıştır. Tarım Uygurlar zamanında önem kazanmaya başlamıştır. 11- Karahanlılar Devletinin Türk tarihindeki önemi; İlk Müslüman Türk devleti olmasıdır. 12- Anadolu Selçuklu döneminde esnaflar, Ahi topluluğu olarak örgütlenmiştir. 13- Selçuklular bölge veya eyaletlerin başına idareci olarak atadıkları şehzadelerin yanına ”Atabey” ünvanlı kişileri de verirlerdi. Bu uygulamadaki temel amaç şehzadeleri devlet yönetimiyle ilgili konularda yetiştirmek. 14- Türk Denizciliğinin Anadolu Selçukluları Dönemine kadar gelişmemesinde başlıca etken, Ülke topraklarının coğrafi konumudur. 15- Çin’den başlayarak Ön Asya’ya ulaşan İpek Yolu’nun geçtiği yerler zaman zaman değişmiştir. Güçlü devlet ve kabilelerin tutumlarında değişme olması bu durumun oluşmasında etkili olmuştur. 16- Türk adının millet olarak geçtiği, Türk Edebiyatı ve Tarihinin ilk yazılı örnekleri olan edebi metinler,  Orhun Anıtlarıdır. 17- İslamiyet öncesi Türklerde her türlü devlet işlerinin görüşülüp, karara bağlandığı kuruma Toy (Kurultay) denir. 18- Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerin, Artukoğulları, Saltukoğulları, Danişmentliler, Mengücekoğulları dır. 19- Selçuklularda  ve Osmanlılarda gelişemeyen sanat dalı heykelciliktir.

4 4 4
mesaj atasan en iyii seçerim hemmde teşekkir ederim
http://www.renkliweb.com/soru-cevap-2/anadolu-topraklarinda-yasanmis-tarihi-olaylar-nelerdir.html
arkadaşım ama biz anadolu tarihindeki önemli olayları istedik
valla benim bulduklarım bu
iyi bee tmm
2013-09-20T21:17:02+03:00
Bunun okadar çok cevabı var ki say say bitmez.çünkü anadolu verimli toprak  yapısı jeopolitik konumu açısından tarih boyunca bir çok uygarlıga  ev sahibi olmuştur. başlı basına bir kaçtane sayabilirim sana 1-kadeş barış anlatlaşması dünya üzerinde yapılan ilk barış ant. dır. nevşehir bölgesinde 2-
Türklerin anadoluya gelmesi zaten bölgenin sosyal siyasal ekonomik yapısını tamamen değiştirir . istanbulun fethide türklerin tescili gibidir. son olarak yakın zaman için fransız ihtilalinin etkileri diyebiliriz. ''KEŞKESİZ OL SINIRSIZ YAŞA'' DEB iyi geceler :D
3 2 3
sitesiin mesaj atarmısın
mesaj atasan en iyii seçerim hemmde teşekkir ederim
kendi yorumum dostum,kitaplardan okuduklarım v.s
iyi tmm yinede teşşekkür